Puzzle AR 4+

edu-sense.com

iPad용으로 디자인됨

    • 무료

스크린샷

설명

Puzzle AR w prosty sposób umożliwiają poznanie Rozszerzonej Rzeczywistości oraz świata robotów poprzez tworzenie skomplikowanych tras i pętli, które musi pokonać Ozobot. Dzięki wciągającej zabawie dzieci aktywnie uczą się podstaw programowania rozwijając przy tym kreatywność i logiczne myślenie. Poznaj możliwości Rozszerzonej Rzeczywistości w edukacji w kilku prostych krokach:
1) Uruchom aplikację i kliknij Free Play
2) Wybierz interesujący Cię obiekt
3) Kliknij Start i skieruj obiektyw urządzenia na Puzzel AR

Zobacz jak na Twoim ekranie pojawia się wybrany przez Ciebie przestrzenny obiekt, obejrzyj go dokładnie z każdej strony, zobacz jak wyglądają zwierzęta i jakie wydają odgłosy, jak wyglądają wiosenne kwiaty, czy co oznaczają znaki drogowe... oraz wiele innych...

Aplikacja wymaga użycia znaczników Puzzli AR dostępnych na www.edu-sense.com

새로운 기능

버전 2.1.4

Poprawki do zadań "Prostej Matmy"

앱이 수집하는 개인정보

edu-sense.com 개발자가 아래 설명된 데이터 처리 방식이 앱의 개인정보 처리방침에 포함되어 있을 수 있다고 표시했습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참조하십시오.

사용자에게 연결되지 않은 데이터

다음 데이터가 수집될 수 있지만 신원에는 연결되지 않습니다.

  • 식별자
  • 사용 데이터
  • 진단

개인정보 처리방침은 사용하는 기능이나 사용자의 나이 등에 따라 달라질 수 있습니다. 더 알아보기

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목

교육
교육
교육
교육
교육
교육