iPhone 스크린샷

설명

Reach is ontwikkeld door het Radboud REshape Innovation Center, in samenwerking met patiënten en onderzoekers werkzaam in verschillende medische disciplines zoals epidemiologie, health technology assessment, kindergeneeskunde, en medische informatiekunde.

Het bestaat uit twee onderdelen: een web App waarin de onderzoeker (dat kan iedereen zijn) een onderzoek kan vormgeven, en een app verkrijgbaar in de App Store, die respondenten (deelnemers aan het onderzoek) kunnen gebruiken om deel te nemen aan het onderzoek.

Door het ‘drag and drop’ systeem is het eenvoudig om verschillende modules zoals informed consent, vragen en actieve taken toe te voegen aan een studie in de web App.

새로운 기능

버전 1.2.4

Enkele kleine bugfixes

앱이 수집하는 개인정보

Radboud University Nijmegen Medical Centre 개발자가 개인정보 처리방침 및 데이터 처리 방식에 관한 세부사항을 Apple에 제공하지 않았습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참고하십시오.

세부사항이 제공되지 않음

개발자가 다음번에 앱 업데이트를 제출할 때 개인정보 보호 세부사항을 제공해야 합니다.

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목