iPhone 스크린샷

설명

Stylebox cung cấp nhanh chóng và chính xác thông tin, nội dung mua sắm thời trang nữ cho người dùng trong các khu vực đã chọn cũng như trên toàn quốc (Việt Nam).

Với stylebox, người dùng không những có thể tìm thấy quần áo, phụ kiện, mũ, giày dép và thậm chí là mỹ phẩm 1 cách dễ dàng, nhanh chóng, mà còn có thể khám phá phong cách thời trang yêu thích của mình, được phân loại một cách tự động bởi công nghệ AI.

Tại sao lại là stylebox?

Bạn không cần phải tìm kiếm quá nhiều trên các trang web, mạng xã hội và các trung tâm mua sắm về thời trang và phong cách. Từ những bộ trang phục thường ngày cho đến những celeb, nhiều thông tin mua sắm thời trang đa dạng từ online cho đến offline đều có mặt trong Stylebox.

- Rất nhiều thông tin mua sắm được cập nhật mỗi ngày.
- Có gì hot dạo gần đây? Đến với Stylebox! Bạn có thể tìm thấy rất nhiều phong cách HOT trend và sản phẩm ở đây.
- Có nhiều thông tin event, như Giảm giá và Coupon đang chờ bạn. Bạn có thể xem rất nhiều thông tin event từ nhiều cửa hàng khác nhau trên Stylebox.
- Bạn có thể lướt dạo 1 vòng để lựa chọn những phong cách và cửa hàng yêu thích trên Stylebox.

Find your style & Discover yourself
stylebox

SUPPORT : abc@abcstudio.co / style@abcstudio.co
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/stylebox2u/

새로운 기능

버전 0.87.0

[0.87.0]
- Lỗi đã được sửa chữa.

평가 및 리뷰

4.9/5
9개의 평가

9개의 평가

앱이 수집하는 개인정보

ABC studio Co ltd 개발자가 아래 설명된 데이터 처리 방식이 앱의 개인정보 처리방침에 포함되어 있을 수 있다고 표시했습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참조하십시오.

사용자에게 연결된 데이터

다음 데이터가 수집되어 신원에 연결될 수 있습니다.

  • 연락처 정보
  • 검색 기록
  • 방문 기록
  • 식별자
  • 사용 데이터

사용자에게 연결되지 않은 데이터

다음 데이터가 수집될 수 있지만 신원에는 연결되지 않습니다.

  • 진단

개인정보 처리방침은 사용하는 기능이나 사용자의 나이 등에 따라 달라질 수 있습니다. 더 알아보기

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

좋아할 만한 다른 항목