스크린샷

설명

Tết : Câu Đố là một trò chơi trắc nghiệm kiến thức tổng hợp về Tết cổ truyền của Việt Nam và thế giới.

Với Tết : Câu Đố, bạn sẽ được trải nghiệm với kho kiến thức với hơn 500 câu hỏi về Tết.
Những cái Tết đặt trưng của từng vùng miền Việt Nam và những kiến thức mở rộng về Tết của các quốc gia trên thế giới.

Tính năng của Tết - Câu Đố:
- Với mỗi câu trả lời đúng, bạn sẽ được thưởng 100K xem như là tiền lì xì. Hãy cố gắng trả lời đúng nhiều nhất để được lì xì nha.
- Hình ảnh Tết gần gủi, sống động
- Âm thanh vui nhộn
- Hệ thống điểm trực tuyến, trả lời đúng càng nhiều thì bạn sẽ có cơ hội nằm trên bảng xếp hạng thế giới

Hãy cùng trải nghiệm kiến thức về Tết : Câu Đố!

앱이 수집하는 개인정보

vmoga 개발자가 개인정보 처리방침 및 데이터 처리 방식에 관한 세부사항을 Apple에 제공하지 않았습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참조하십시오.

세부사항이 제공되지 않음

개발자가 다음번에 앱 업데이트를 제출할 때 개인정보 보호 세부사항을 제공해야 합니다.

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목