VietRice 4+

Huy Huynh Quang

iPhone용으로 디자인됨

    • 무료

iPhone 스크린샷

설명

Viet Rice là một thương hiệu gạo của Công ty TNHH Việt Hưng. Công ty TNHH Việt Hưng được thành lập từ năm 1992, là một trong top 10 doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam với 5 nhà máy chế biến gạo và hệ thống kho lưu trữ hơn 50.000 tấn gạo. Ngoài ra, Việt Hưng cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống kho lạnh để trữ gạo nhằm đảo bảo chất lượng gạo từ sau khi thu hoạch cho tới khi đến tận tay người tiêu dùng.
 
Sau hơn 28 năm xây dựng uy tín và khẳng định chất lượng sản phẩm của mình ở các thị trường trong và ngoài nước, Công ty thấu hiểu được rõ mối quan tâm của người tiêu dùng trong việc chọn lựa những sản phẩm gạo Việt đạt tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng với giá cả phải chăng. Với cuộc sống bận rộn ngày nay, hầu hết các gia đình Việt không có nhiều thời gian để lựa chọn loại gạo với chất lượng ổn định để sử dụng hàng ngày. Do đó, Việt Hưng muốn đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 để đưa tận tay các sản phẩm gạo Việt chất lượng cao đến tận tay người tiêu dùng thông qua kênh phân phối lẻ trên ứng dụng điện thoại và website.
 
Chất lượng bữa ăn của mỗi gia đình Việt là niềm quan tâm của chúng tôi!

새로운 기능

버전 1.3

Fix bugs

앱이 수집하는 개인정보

Huy Huynh Quang 개발자가 개인정보 처리방침 및 데이터 처리 방식에 관한 세부사항을 Apple에 제공하지 않았습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참조하십시오.

세부사항이 제공되지 않음

개발자가 다음번에 앱 업데이트를 제출할 때 개인정보 보호 세부사항을 제공해야 합니다.

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목

쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑