Screenshots

Description

BIU Online är en verksamhet som bedriver studiehandledning på modersmålet

som fjärrundervisning. BIU Online har Ronneby Kommun som huvudman, men

tjänsten studiehandledning på modersmålet online kan köpas av samtliga skolor i

Sverige. Denna App är framtaget som ett verktyg för att förenkla för såväl lärare som elever.Appen gör det enklare att:
- Få notiser inför lektioner och se schemat
- Anmäla frånvaro till en viss lektion, samt ange orsaken till frånvaron.
- Få notiser om uppföljning mellan lärare och studiehandledare.När skolan ansökt och fått beviljat en insats så får man inloggningsuppgifter

för att kunna börja använda denna App.För vidare information om tjänsten vänligen besök vår hemsida:

What’s New

Version 4.0.1

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Modification on session

App Privacy

The developer, Vebion, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like