Žinok teises 4+

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija

Designed for iPad

    • 3.0 • 2 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

VDI dalyvauja kaip partneris projekte Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“, finansuojamame Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, kurio tikslas – sukurti funkcionalią socialinės atsakomybės sistemą, skatinančią įmones savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus bei informuoti ir šviesti visuomenę įmonių socialinės atsakomybės (toliau – ĮSA) srityje. Projekto vykdytojas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

VDI vykdo vieną iš projekto veiklų, kurios uždavinys yra sukurti du IT įrankius, užtikrinančius darbdavių, darbuotojų ir visuomenės švietimą darbuotojų saugos ir sveikatos srityje bei suteikiantis galimybę skatinti įmonių socialinę atsakomybę.

Šio projekto metu turi būti sukurti du informacinėmis technologijomis paremti įrankiai, skirti darbuotojų saugos, sveikatos ir darbo santykių teisės žinių pasitikrinimui. Sukurti įrankiai bus pagalba socialiai atsakingo verslo iniciatyvoms, prieinami plačiai auditorijai, pritaikyti tiek stacionariems, tiek mobiliems įrenginiams (patalpinti mobilių aplikacijų duomenų bazėse). Informacija apie įrankius bus paviešinta projekto renginių metu socialiniuose tinkluose ir projekto viešinimo veiklų metu. Pirmas įrankis apims DSS techninius klausimus: asmeninių apsaugos priemonių naudojimą, ženklinimą, reikalavimus įvairioms darbo vietoms ir pan. Antrasis įrankis bus skirtas darbo santykių klausimams: darbo laiko trukmės, darbo sutarties sąlygų, apmokėjimo už darbą ir pan. Abu įrankiai bus sukurti paprastai ir suprantamai, su nuorodomis į teisės aktus. Įrankiai padės pasitikrinti DSS bei DS žinias tiek įmonių darbuotojams, tiek vadovams, o tai prisidės prie DSS darbe kultūros formavimo, kuri, savo ruožtu, didins visuomenės netoleranciją socialiai neatsakingam verslui. Įrankiuose bus numatyta užklausos funkcija, kuri nustatyta tvarka leis užduoti klausimą Valstybinės darbo inspekcijos konsultantams bei/arba informuoti apie galimą pažeidimą, automatiškai nustatant pažeidimo vietą bei sudarant galimybę jį nufotografuoti.

What’s New

Version 1.2

Updated app logo

Ratings and Reviews

3.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education