iPhone Screenshots

Description

Tava banka Tavā telefonā!Izmēģiniet Luminor mobilo aplikāciju un novērtējiet iespēju ērti, ātri un vienkārši lietot internetbanku mobilajā telefonā! Ar Luminor mobilo aplikāciju varēsiet lietot internetbankā biežāk izmantotās funkcijas, kā arī dažādus papildu rīkus ērtākai ikdienai. Izmantojiet Ātro piekļuvi un ātri un droši pieslēdzieties mobilajai bankai ar vienkāršu, paša izdomātu PIN kodu.Ar Ātro piekļuvi varēsiet:• Apskatīt viena vai vairāku kontu kopējo atlikumu

• Ātri un ērti veikt maksājumus iepriekš izvēlētiem saņēmējiem līdz 300 EUR (1000 EUR dienā)

• Apskatīt pēdējos 10 veiktos/saņemtos maksājumus

• Nosūtīt savu konta numuru uz e-pastu (savus rekvizītus)Autorizējoties ierastajā veidā, izmantojot kodu karti/kalkulatoru, jūs varēsiet apskatīt visu informāciju par kontiem un kartēm, veikt maksājumus jauniem saņēmējiem, apskatīt maksājumu vēsturi un apstiprināt sagatavotos un daļēji parakstītos maksājumus.Būtiski uzņēmumiem – pieslēdzot automātiskos paziņojumus, saņemsiet paziņojumus, kad nepieciešams apstiprināt maksājumu.Mobilās bankas aplikācijā jūs varēsiet arī aprēķināt valūtas kursu, apskatīt tuvāko ceļu līdz bankai, kā arī nepieciešamības gadījumā sazināties ar banku.

[ENG]

Your bank in your phone!Try Luminor mobile application and enjoy the power of convenient, fast and easy online banking in the mobile phone! The most popular online banking functions and a whole variety of additional tools – all in one Luminor mobile application!Use Quick Access and connect to online banking quickly and securely with a simple, self-created PIN code.With Quick Access you can:

• View total balance of one or more accounts.

• Quickly and conveniently make payments to pre-selected beneficiaries up to 300 EUR (1000 EUR per day).

• View available balances of all accounts.

• View the last 10 made/received payments.

• Send the info about your account number by e-mail.After authorization with the help of a code card or a code calculator you will be able to view all the information about accounts and cards, make payments to the new beneficiary, view the payment history and confirm prepared and partially subscribed payments.Important for the businesses – by enabling Push notifications you will receive notifications when there is a payment request for approval.This useful mobile banking application will calculate the exchange rate, show the nearest way to the bank and, if necessary, will help you contact the bank!

[RUS]

Твой банк в Твоем телефоне!

Испытайте мобильное приложение Luminor и оцените возможность удобно, быстро и эффективно пользоваться интернет-банком в мобильном телефоне! Наиболее часто используемые функции интернет-банка и различные дополнительные инструменты – в одном удобном мобильном предложении от Luminor!

Воспользуйтесь Быстрым доступом – быстро и безопасно подключайтесь к мобильному банку с помощью простого PIN-кода, который придумаете сами.

С помощью Быстрого доступа вы сможете:

• просмотреть общий остаток на одном или нескольких счетах;

• быстро и удобно совершить платежи заранее выбранным получателям на сумму до 300 EUR (1000 EUR в день);

• просмотреть 10 последних входящих и исходящих платежей;

• отправить реквизиты своего счета по электронной почте.

После авторизации с помощью карты кодов или калькулятора кодов вы сможете просмотреть всю информацию о расчетных счетах и картах, совершить платежи новым получателям, просмотреть историю платежей и подтвердить подготовленные и частично подписанные платежи.

Важно для предприятей – подключая Автоматические уведомления, Вы получите уведомления о платежах, которым необходимо подтверждение.

В приложении для мобильного банка вы также узнаете валютный курс, определите ближайший маршрут до банка, а при необходимости и свяжетесь с банком.

What’s New

Version 4.6

LV - Kontaktu sadaļas izmaiņas
.
EN - Contact section changes
.
RU - Изменения в разделе контактов
.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Luminor Bank AB, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Usage Data

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like