Apturi Covid Latvia – SPKC 4+

Apturi vīrusu ar telefonu‪!‬

SPKC

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Šī ir oficiālā Covid-19 kontakta fiksēšanas lietotne Latvijā, un to nodrošina SPKC. Kontakta fiksēšana ir atslēga Covid-19 izplatības ierobežošanai. Ar šo lietotni tā top pieejama ikvienam viedtālruņa lietotājam Latvijā. Jo vairāk iedzīvotāju lietos šo lietotni, jo efektīvāka tā būs un palīdzēs apturēt vīrusa izplatību – ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas valstīs, kuru vietējās lietotnes spēj ar to sadarboties un apmainīties datiem. Aktuālo valstu sarakstu vienmēr vari atrast privātuma politikā.

Tā ir droša un ciena tavu privātumu:
- Nefiksē tavu atrašanās vietu.
- Datus glabā tikai ierīcē un pēc 14 dienām automātiski tos dzēš.
- GPS datus lietotne nefiksē, pat ja GPS ir ieslēgts.
- Ja izvēlēsies norādīt kontakttālruni, to saņems tikai SPKC, un arī tikai tad, ja tev būs fiksēts kontakts ar saslimušo, un ne mirkli agrāk. SPKC būs pieejami šādi dati: tālrunis, saskares datums, signāla stiprums, saskares ilgums.

Ko īsti nozīmē kontakts? 15+ minūšu klātbūtne līdz ~2 m tuvumā kādam, kam arī ir ieslēgta šī lietotne, un šo informāciju šifrēti fiksē abi tālruņi. Lietotne dos tev ziņu, ja tev bijusi saskare ar Covid-19 saslimušo – neatklājot ne sūtītāja, ne saņēmēja identitāti. Tā arī bruņos tevi ar zināšanām, ko darīt, ja saņemsi šādu ziņu.

Lietotne izmanto Bluetooth tehnoloģiju un Apple Exposure Notification API, lai nodrošinātu privātumu un drošību.

---

This is the official COVID-19 contact tracing app for Latvia, provided by SPKC, the local Centre for Disease Prevention and Control. Contact tracing is key to limiting the spread of COVID-19. This app makes it accessible to any smartphone user in Latvia. The more residents use this app, the more efficient it will be and help stop the spread of the virus – not just in Latvia but also in European countries that have their local apps that can communicate and exchange data with it. You can always find an up-to-date list of countries in the privacy policy.

It is secure and respects your privacy:
- It doesn’t track your location.
- It stores data on device only, and automatically deletes it after 14 days.
- The app does not record GPS data even if GPS is switched on.
- If you choose to provide a contact number, it will only be shared with SPKC and only if and when your contact with a COVID-19 case has been detected. SPKC will have access to the following data: phone number, contact date, signal strength, contact duration.

What exactly does contact mean here? 15+ minutes of up to ~2 m proximity to someone who also has this app switched on, and this information is encrypted and stored on both phones. The app will let you know if you have come in contact with a COVID-19 case – without revealing the sender or the recipient. And it will equip you with knowledge what to do when that happens.

The app uses Bluetooth technology and Apple Exposure Notification API to ensure privacy and security.

What’s New

Version 1.4

Sadarbība ar citu Eiropas valstu lietotnēm, kas darbojas uz tiem pašiem principiem.
---
Interoperability with other apps in Europe based on the same principles.

Ratings and Reviews

4.1 out of 5
305 Ratings

305 Ratings

TheWWWorm ,

Good

Had to wait 5 minutes before accepting, before that button didn’t work

Developer Response ,

Thanks for your review! Did waiting work? If not, we suggest to try switch standard view: Settings -> Display & Brightness ->Display Zoom (View) -> Standard.

sorrowriver ,

Too big of a batery consumption

I have Iphone 5SE, IOS 14.3. Since the app needs both mobile data + bluetooth batery goes from 96% to 1% in 2.5 hours. Was not doing anything else, its just the app eating away the battery. This is just unacceptable.
And no, batery health is above 90%, thats not the Issue.

fassko ,

Accessibility

If accessibility features like Dynamic Type and dark mode will be implemented I will change rating to 5. Let me know if I can help or test. Im app developer myself.

App Privacy

The developer, SPKC, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Medical
Health & Fitness
Health & Fitness
Medical
Health & Fitness
Medical