Screenshots

Description

[EN]
With the BlueOrange mobile app, your bank is always within reach

Thanks to our smartphone app, you can monitor your BlueOrange account, view the list of issued cards, activate/block your cards, view latest transactions and reserved amounts, make payments between your accounts and EUR payments to EU countries, send banking details, view currency exchange rates, make currency exchange deals etc. The app also lets you contact our banking specialists for advice or technical support if you need it.
Connect to the mobile bank using a Digipass or PIN, or set TouchID|FaceID

Safety recommendations

To protect your mobile device, always keep it locked with a passkey and never disclose the key to anyone.
Do not hand a device containing the BlueOrange mobile app over to third parties.

The application was developed by AS BlueOrange Bank, reg. No. LV 40003551060.

If you would like to share feedback or a suggestion, please e-mail us: info@blueorangebank.com


[LV]
Mobilā aplikācija BlueOrange – Tava banka vienmēr ar Tevi

Ar mūsu mobilās aplikācijas BlueOrange palīdzību savā mobilajā ierīcē jūs varat pārvaldīt kontu atlikumus, pārlūkot maksājumu karšu sarakstu, aktivēt/bloķēt kartes, pārlūkot nesenās transakcijas un kontā rezervētās summas, veikt pārskaitījumus starp saviem kontiem, veikt EUR maksājumus uz ES valstīm, nosūtīt rekvizītus, pārlūkot valūtu kursus, veikt valūtas maiņas darījumus utt. Izmantojot aplikāciju, jūs varat sazināties ar bankas speciālistiem, lai saņemtu konsultāciju vai tehnisko atbalstu.
Pieslēdzieties mobilajai bankai, izmantojot Digipass vai PIN kodu, vai uzstadiet TouchID|FaceID

Drošības ieteikumi

Vienmēr izmantojiet un nekad neizpaudiet savas mobilās ierīces paroli.
Nenododiet mobilo ierīci, kurā ir instalēta mobilā aplikācija BlueOrange, trešajām personām.

Mobilo aplikāciju izstrādāja AS BlueOrange Bank, reģistrācijas Nr. 40003551060.

Atsauksmes un ierosinājumus lūdzam sūtīt pa e-pastu: info@blueorangebank.com


[RU]
Мобильное приложение BlueOrange – твой банк всегда с тобой
С помощью нашего мобильного приложения BlueOrange, используя только свой мобильный телефон, вы можете контролировать состояние счета, просматривать список карт, активировать/блокировать карты, просматривать последние транзакции и зарезервированные суммы, производить перечисления между своими счетами, и платежи в евро в страны ЕС, отправлять реквизиты, просматривать курсы валют, осуществлять сделки по обмену валюты и т.д. Используя приложение, вы также можете обратиться к специалистам банка за консультацией и технической поддержкой в случае возникновения вопросов.
Подключайтесь к мобильному банку, используя Digipass или PIN-код, или установите TouchID|FaceID

Рекомендации по безопасности

В целях защиты своего мобильного устройства всегда используйте пароль и никому его не разглашайте.
Не передавайте мобильное устройство, на котором установлено мобильное приложение BlueOrange, третьим лицам.

Мобильное приложение разработано AS BlueOrange Bank, рег. № 40003551060.
Отзывы и предложения вы можете присылать на э-почту: info@blueorangebank.com

What’s New

Version 3.11

[EN]
• Minor bug fixes

[LV]
• Nelieli kļūdu labojumi

[RU]
• Исправления небольших ошибок

Ratings and Reviews

4.6 out of 5
9 Ratings

9 Ratings

App Privacy

The developer, BlueOrange Bank AS, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like