iPhone Screenshots

Description

Mobilā lietotne "Tīrs ūdens" ir veidota, lai lietotājs var saņemt informāciju par ūdens kvalitāti, veicot nelielu pētījumu un atbildot uz konkrētiem jautājumiem. Lietotājs arī var atpazīt konkrētu augu vai dzīvnieku sugu, kas novērota ūdenstilpnē vai tās tuvumā. Lietotne arī sniedz plašāku informāciju par deviņām ūdenstilpnēm Latvijā un Lietuvā.

Lietotne ir izveidota Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Projekta Nr. LLI-349 "Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus" (Learn Eco Travel) ietvaros.

What’s New

Version 1.2

Performance improvements

App Privacy

The developer, Jana Seta, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You Might Also Like