iPhone Screenshots

Description

Апликацијата „МОЈ ДОКУМЕНТ“ е проект на Ротаракт клуб Широк Сокак Битола восоработка и помош со Ротари клуб Широк Сокак Битола, која има за цел да гидоближи и да ги направи подостапни информациите за одредени административнипроцедури и постапки до сите граѓани на Р. Македонија. Живеејќи во опшество во кое постојано се генерираат нови административнипроцедури и во кое имаме честа промена на законите, лоциравме дека за граѓанитепретставува потешкотија да стигнат до потребните информации како да си гиоствараат своите права, односно како да стигнат до потребните документи.Поради тие причини ја создадовме апликацијата „МОЈ ДОКУМЕНТ“ преку која на брз илесен начин сите граѓани можат да дојдат до систематизирани информации иобрасци за повеќе од четириесет административни процедури, кои ќе им помогнатза издавање на потребните документи, ќе го сведат на минимум времето потрошенониз административните лавиринти и секако ќе ги охрабрат во остварувањето нанивните права.„МОЈ ДОКУМЕНТ“ опфаќа шест институции, со кои граѓаните остваруваатнајинтензивен контакт во нивниот секојдневен живот, и тоа: Основен суд, Агенцијаза катастар на недвижности, Министерство за внатрешни работи, Фонд запензиско и инвалидско осигурување, Фонд за здравствено осигурување и Управата заводење на матични книги. Апликацијата дава можност секој корисник потребнитеинформации и обрасци за издавање на бараниот документ да си ги испрати насвојата електронска пошта, како и истите да ги испечати.

What’s New

Version 2.1

Update of documents

Information

Provider
Inellipse DOOEL
Size
54 MB
Category
Books
Compatibility

Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like