Legalinfo mn 4+

Эрх зүйн мэдээлэ‪л‬

veritech

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн тусламж /зааварчилгаа/ нь Эрх зүйн акт, Хайлтын систем гэсэн үндсэн 2 хэсгээс тогтоно. Эрх зүйн акт хэсэгт эрх зүйн актуудыг хэрхэн үзэх, татаж авах, хэвлэх, шүүлт хийх, агуулга дотроос хайх зэрэг эрх зүйн акттай холбоотой бүх ажиллагааг багтаалаа. Мөн Хайлтын систем хэсэгт эрх зүйн актын баазаас хэрхэн үр дүнтэй хайлт хийж өөрийн хайж буй эрх зүйн актыг олох талаар тусгалаа.

What’s New

Version 1.3.2

fix bugs

Ratings and Reviews

4.2 out of 5
17 Ratings

17 Ratings

App Privacy

The developer, veritech, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Business
Business
Productivity
Finance
Finance
Finance

You Might Also Like

Books
Books
Books
Books
Books
Books