Screenshots

Description

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн тусламж /зааварчилгаа/ нь Эрх зүйн акт, Хайлтын систем гэсэн үндсэн 2 хэсгээс тогтоно. Эрх зүйн акт хэсэгт эрх зүйн актуудыг хэрхэн үзэх, татаж авах, хэвлэх, шүүлт хийх, агуулга дотроос хайх зэрэг эрх зүйн акттай холбоотой бүх ажиллагааг багтаалаа. Мөн Хайлтын систем хэсэгт эрх зүйн актын баазаас хэрхэн үр дүнтэй хайлт хийж өөрийн хайж буй эрх зүйн актыг олох талаар тусгалаа.

What’s New

Version 1.1.0

Эрх зүйн акт, Дэлгэрэнгүй хайлт, Төсөл

Ratings and Reviews

4.3 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

App Privacy

The developer, veritech, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You Might Also Like