Capturas de pantalla del iPhone

Descripción

לשכת עורכי הדין בישראל הוקמה בשנת 1961 כגוף אוטונומי שמוסדותיו העיקריים נבחרים בבחירות דמוקרטיות, עי כלל עורכי הדין, על-פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכא – 1961.

הלשכה היא תאגיד ועומדת לביקורת מבקר המדינה.

כל חבר לשכה, דהיינו אדם הכשיר להיות עוד והוא תושב ישראל ובגיר, יהיה לעוד עם קבלתו כחבר הלשכה ועליו להיות רשום באחד ממחוזותיה כקבוע בחוק.

בין תפקידי הלשכה - להסמיך עורכי דין חדשים; לקיים את השיפוט המשמעתי לעורכי הדין והמתמחים; לתת סעד משפטי למעוטי אמצעים ועוד.

מוסדות הלשכה הם – ראש הלשכה, המועצה הארצית, הוועד המרכזי, הוועדים המחוזיים – 5 במספר, בית הדין המשמעתי הארצי, בתי דין משמעתיים מחוזיים, מבקר הלשכה, ועדת אתיקה ארצית וועדות אתיקה מחוזיות.

ועדת האתיקה מורכבת מ-14 חברים ושני נציגי ציבור ותפקידיה הם לטפל בתלונות נגד עורכי דין, לנהל קובלנות משמעתיות בבתי הדין המשמעתיים ולתת מענה לשאילתות.

בכל מחוז קיים ועד מרכזי כשיור ועד המחוז נבחר על ידי חברי הלשכה הרשומים באותו מחוז. ועד מחוז חיפה מונה 14 חברים בנוסף ליור.

מחוז חיפה הינו המחוז השני בגודלו והוא משתרע מחדרה בדרום לנהריה בצפון וכרמיאל במזרח.

בתי המשפט במחוז הם בית המשפט המחוזי בחיפה ובתי משפט השלום בחיפה, בחדרה, בעכו ובקריות.

הפעילות של המחוז מתבצעת בבית הפרקליט בחיפה וכן בשלוחת חדרה ובמספר מוקדים בפריפריה והם – עכו, קריות, נהריה, כרמיאל, טמרה, אום אל פאחם ובאקה אל גרביה. כמו כן, מקיים המחוז לשכת קשר בהיכל המשפט בחיפה שם ניתנים שירותים שונים לעורכי הדין.

הנכם מוזמנים להוריד את האפליקציה בה ניתן למצוא:
- יצירת קשר וניווט ללשכה
- שירות לעורכי דין דרך פניה בטופס
- אירועי הלשכה
- עדכון יומי של חדרי שופטים
- נקודות עניין על מפה - בתי משפט, בתי דין ועוד
- ועוד פיצ'רים שתגלו באפליקציה

Novedades

Versión 1.1

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

This is the Israel Bar Association HAIFA District app.
Minor bugs fix

Privacidad de la app

El desarrollador (Keren Elmaleh) no ofreció detalles sobre sus prácticas de privacidad y el envío de datos a Apple. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

No se proporcionaron detalles

El desarrollador tendrá que proporcionar detalles sobre la privacidad cuando envíe su próxima actualización de app.

Compatibilidad

  • Compartir en familia

    Hasta seis miembros de una familia podrán usar esta app mientras la función Compartir en familia esté activada.

Más sobre este desarrollador