iPhone Screenshots

Description

Mobilno bančništvo Intese Sanpaolo Bank - Banka IN Mobile

Svoboda in prosti čas postajata vedno bolj dragocena sopotnika današnjega časa. Banka IN Mobile omogoča popoln izkoristek časa, saj lahko večino bančnih storitev opravljate od doma, iz službe ali s potovanja v tujini. Omogoča vam sodoben in uporabniško prijazen način poslovanja ter vam zagotavlja popolno varnost in zasebnost podatkov.

Banka IN Mobile je namenjena komitentom Intese Sanpaolo Bank, katerim je omogočeno:
- Pregled sporočil in ponudb - prikaz celotne komunikacije z bančnikom in pošiljanje novih sporočil
- Podpisovanje ponudb - sklenite posel kar preko mobilne naprave
- Poslovanje z računi - trenutno na računu, pregled prometa, pregled izpiskov, pooblaščeni računi
- Poslovanje z e-računom - prejetje, plačilo in pregled
- QL Plačevanje in QL Prenosi - mobilna plačila
- Plačevanje UPN QR plačilnih nalogov brez prepisovanja podatkov
- Pregled plačil - imenik plačil, čakajoča plačila, bodoči dogodki, prejeta in nova plačila
- Pregled plačilnih kartic - seznam kartic (stanje in limit), pregled nezapadlega prometa
- Pregled kreditov - seznam in stanje kreditov
- Pregled naložb - seznam in stanje skladov, seznam in stanje vrednostnih papirjev.
- Pregled varčevanja - seznam in stanje depozitov, varčevanj, prenos iz/na varčevalni račun
- Pregled sklenjenih zavarovanih pogodb.
- Pregled novic in obvestil
- Spreminjanje nastavitev - obveščanje (GSM, e-pošta, potek pogodb, sprememba stanja, prejete ponudbe/pogodbe, novice in obvestila)

Poslovanje z Banko IN Mobile je enostavno, priročno in udobno, saj lahko zelo veliko bančnih storitev opravimo v času, ko smo izven pisarne ali doma, na vlaku, na odmoru, na dopustu, ne glede na kraj in čas.
Mobilno bančništvo se tudi splača, saj banka tudi finančno stimulira paket telefonskega-spletnega-mobilnega bančništva. Novi komitenti pa lahko izkoristijo še prednosti brezplačnega vodenja računa v sklopu paketov dobrodošlice.

------------------------
English version:
------------------------

Freedom and time for leisure are increasingly valued in today's world. Banka IN Mobile allows you to use your time to the fullest, as now you can take care of most of your banking needs from home, work or on the road abroad. The service offers you a modern, user friendly way of getting your business done and ensures complete safety and privacy.

Banka IN Mobile is intended for Intesa Sanpaolo Bank clients, with the following services at their disposal:
- Review messages and offers – message list, display messages, new message
- Signing offers - close the deal on your mobile
- Account management – account balance, overview of transactions, overview of statements, authorised accounts
- E-reciept management – e-receipt payment and review
- QL Payments - mobile payments
- Pay UPN QR payment invoices without transcribing
- Review of payments – index of payments, pending payments, future events, new payments
- Review of bank card status – list of cards (balance and limit), overview of pending transactions
- Review of loans – list and balance of loans
- Review of investments – list and balance of investment funds, list and status of securities
- Review of savings – list and balance of deposits, savings, transfers from/to savings account
- Review of insurance agreements
- Review of news and notices

Business with the Banka IN Mobile service is simple, practical and comfortable, as many banking tasks can be taken care of when not at home or at the office, on a train, during breaks, on vacation, no matter the time and place.
Mobile banking also pays off, as the bank subsidises the phone-web-mobile banking package. New clients can also take advantage of the account operation fee waiver offered in the welcome packages.

What’s New

Version 2.0.48

bug fixes

App Privacy

The developer, Banka Intesa Sanpaolo d.d., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Information

Provider
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Size
12.1 MB
Category
Finance
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English, Slovenian

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Wallet

    Get all of your passes, tickets, cards, and more in one place.

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like