Beroepsbeeld 4+

DialoogApp voor docent en team

BVMBO

Ontworpen voor iPhone

    • Gratis

iPhone-schermafbeeldingen

Beschrijving

1. BEROEPSBEELD: DIALOOGAPP VOOR DOCENT EN TEAM

Deze dialoogapp heeft tot doel om docenten en docententeams te ondersteunen bij gesprekken over loopbaanontwikkeling. De app bevat 48 vragen die het startpunt kunnen zijn voor individuele reflectie over persoonlijke loopbaanontwikkeling en -ambitie, voor een ontwikkelgesprek met een leidinggevende, of voor een dialoog binnen het team over het gebruik van elkaars kwaliteiten.

De dialoogapp sluit aan bij de beroepsbeelden die ontwikkeld zijn voor docenten en die loopbaanmogelijkheden zichtbaar maken. Die beroepsbeelden zijn te vinden op www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl.

Het beroepsbeeld bestaat uit vier werkgebieden. het eerste en belangrijkste gebied is het verzorgen van onderwijs voor studenten en leerlingen. Dit is de kern van het beroep. Maar naast dat gebied zijn er nog drie andere gebieden die deel kunnen uitmaken van het takenpakket van de docent. De drie gebieden zijn vernieuwen van onderwijs, leren van en met collega’s en organiseren van onderwijs. De loopbaan van een docent kan zich in verschillende richtingen bewegen in de vorm van verbreding van taken of verdieping van expertise.

De dialoogapp is in eerste instantie ontwikkeld voor mbo-docenten, maar ook goed bruikbaar in het basis- en voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld door in plaats van ‘docent’ ‘leraar’ of ‘leerkracht’ te lezen).

2. INSTRUCTIE

Je kunt de dialoogapp BEROEPSBEELD op verschillende manieren gebruiken:
A. ALLEEN
B. MET JE LEIDINGGEVENDE (bij bv. een functioneringsgesprek)
C. MET JE TEAM

Zorg dat je bij het beantwoorden van de vragen of bij het voeren van de dialoog het beroepsbeeld van de docent bij de hand hebt (in print of als PDF vanaf een scherm). Het beroepsbeeld is te vinden op www.bvmbo.nl/beroepsbeeld of www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl.

Tip: voor het teamgesprek kan het beroepsbeeld geprint worden op een vloerkleed (zie www.bvmbo.nl/beroepsbeeld).

3. DIALOOGVORMEN

A. ALLEEN

Bekijk de verschillende vragen. Je kunt de vragen in willekeurige volgorde beantwoorden of een paar vragen uitkiezen die je aanspreken.
Gebruik de antwoorden als input voor het vormgeven van jouw loopbaan.

B. MET JE LEIDINGGEVENDE

Bekijk de verschillende vragen. Kies een of meerdere kaartjes uit met vragen die je graag wilt bespreken met je leidinggevende. Gebruik de antwoorden als input voor het gesprek of voor de vormgeving van jouw loopbaan.

C. MET JE TEAM

Bepaal met elkaar wat het doel is van het teamgesprek. Het team kan in de voorbereiding vragen uitkiezen die het team beantwoord wil zien. Reserveer als team voldoende tijd en ruimte voor het teamgesprek en zorg voor een veilig klimaat.

Gebruik de opbrengsten van het gesprek als input voor het maken van een werkverdeling of van scholingsplannen of voor een gesprek met leidinggevende over wat het team nodig heeft aan expertise, afhankelijk van het doel van het gesprek.

Voor alle drie de dialoogvormen geldt dat je de dialoogtool ook op je eigen manier kan gebruiken: wees creatief!

4. OVER DEZE APP

Deze app is gebaseerd op de dialoogkaarten die door de BVMBO ontwikkeld zijn naar aanleiding van het beroepsbeeld voor de mbo-docent. Die dialoogkaarten zijn ook als kaartenset te bestellen via www.bvmbo.nl/beroepsbeeld.

De app is ontwikkeld met financiële steun van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren: www.platformsamenopleiden.nl.

App-privacy

De ontwikkelaar, BVMBO, heeft Apple geen informatie gegeven over de toepassing van het privacybeleid van de app en het beheren van gegevens. Ga voor meer informatie naar het privacybeleid van de ontwikkelaar.

Geen details opgegeven

De ontwikkelaar moet privacydetails opgeven wanneer deze de volgende app-update indient.

Meer van deze ontwikkelaar

Suggesties voor jou

Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs