Core Quality 4+

Kernkwadranten

Core Quality International

Ontworpen voor iPhone

    • € 5,99

iPhone-schermafbeeldingen

Beschrijving

Sinds Daniel Ofman in 1992 in zijn eerste boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties het verband tussen je persoonlijke kwaliteiten, je valkuilen, je uitdagingen en je allergieën inzichtelijk maakte in het kernkwadrant®, heeft het model een enorme vlucht genomen en zijn kernkwadranten bijna niet meer weg te denken uit de Nederlandse taal. In vrijwel elke opleiding waar persoonlijke groei of de interactie tussen mensen een rol speelt (en waar is dat niet?), wordt het kernkwadrant gebruikt om de deelnemers zich meer bewust te maken van hun kracht (kernkwaliteit), hun zwakte (valkuil), wat hun leerpunten zijn (uitdaging) en waar ze niet tegen kunnen en een afkeer van hebben (allergie). Zonder uitzondering levert een kernkwadrant een aha-effect op. Herkenning en erkenning kenmerken de reacties van iedereen die voor het eerst kennis maakt met de eenvoud en logica die het kernkwadrant zo populair gemaakt hebben.

Met deze applicatie kun je een stap verder gaan. Middels de modules Zelfonderzoek en Kwadranten Bouwen, kun je een 16-tal kernkwadranten van jezelf samenstellen en opslaan.
Wat deze applicatie uniek maakt, is de module Dagelijkse Reflectie, waarmee je middels van een achttal vragen over je eigen gedrag of interacties met anderen, kunt reflecteren op wat je vandaag hebt meegemaakt. De applicatie zoekt dan naar verbanden met al door jou gemaakte en opgeslagen kernkwadranten en geeft op basis daarvan feedback of nodigt je uit een nieuw kwadrant te maken.

De applicatie is vooral bedoeld om je te helpen het inzicht dat je kernkwadranten aanvankelijk opleveren, te vertalen naar de dagelijkse praktijk, zodat het niet blijft bij een interessante invuloefening, maar daadwerkelijk zijn vruchten gaat afwerpen in de wijze waarop je in het leven staat en hoe je zowel met jezelf als met anderen omgaat.
In Daniel Ofman’s nieuwe handboek over kernkwaliteiten "Hé, Ik Daar…?!" staat ergens: “De wereld zit niet te wachten op mensen die zich bewust geworden zijn van hun kernkwaliteiten of kernkwadranten. De wereld wacht op mensen die hun bewustzijn kunnen vertalen in zinvolle en vruchtbare interacties. Als bewustzijn geen effect heeft op wat je doet en niet zichtbaar wordt in hoe je met anderen omgaat, was het maken van een kernkwadrant een zinloze exercitie.”

Een van de redenen waarom – ondanks de grote bekendheid – kernkwadranten nog te weinig effect hebben, is omdat in onze huidige samenleving reflectie meer uitzondering dan regel is. Onze aandacht wordt zozeer naar buiten getrokken dat we gauw het contact met onze binnenwereld verliezen. Waarom? Misschien wel omdat de prijs die we voor bewustzijn moeten betalen te hoog is. Die prijs is namelijk verantwoordelijkheid. Als je eenmaal in de gaten hebt wat er gebeurt en waarom je je gedraagt zoals je je gedraagt, levert dat automatisch verantwoordelijkheid op. Je kunt dan een volgende keer niet meer zeggen dat je het niet wist.
Mensen zijn niet slecht, mensen zijn te vaak bewusteloos en op het moment dat je wakker wordt, draag je verantwoordelijkheid en daar zit niet iedereen op te wachten.

Deze applicatie is bedoeld voor mensen die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen leven en voor hun aandeel in de relaties met anderen. Dat levert doorgaans zowel succes op als plezier.

Nieuw

Versie 1.4

Deze app is door Apple bijgewerkt en geeft nu het Apple Watch-appsymbool weer.

Nieuw design van de App.

Beoordelingen en recensies

3,0 van 5
13 beoordelingen

13 beoordelingen

Aap1000 ,

Update

Graag updaten!!

MariskaAdinda ,

Graag updaten voor iOS 11

Graag updaten voor iOS 11

IMTr ,

Graag recente update

De app zorgt voor trage iphone

App-privacy

De ontwikkelaar, Core Quality International, heeft Apple geen informatie gegeven over de toepassing van het privacybeleid van de app en het beheren van gegevens.

Geen details opgegeven

De ontwikkelaar moet privacydetails opgeven wanneer deze de volgende app-update indient.

Ondersteunt

  • Delen met gezin

    Tot zes gezinsleden kunnen deze app gebruiken als Delen met gezin is ingeschakeld.

Suggesties voor jou

Zakelijk
Zakelijk
Zakelijk
Zakelijk
Zakelijk
Zakelijk