FiveSteps: grip op stress 4+

FiveSteps

    • 5,0 • 3 beoordelingen
    • Gratis

iPhone-schermafbeeldingen

Beschrijving

FiveSteps wil een eind maken aan uitval door werkstress. Wij helpen organisaties op een innovatieve en zorgvuldige manier verzuim te voorkomen. Dat doen we door klanten maximaal te ondersteunen bij het verkrijgen van kennis en inzicht in werkstress én het voeren van het gesprek hierover. FiveSteps biedt educatie, oefeningen en coaching om professionals te stimuleren regie te nemen over hun eigen stressbehendigheid. De dialoog met collega’s en leidinggevende is daarbij cruciaal. In vrijwel alle gevallen is het contact kwijt geraakt, waardoor niet tijdig gesignaleerd is wat er speelde en er niet adequaat ingegrepen kon worden. Daarin hebben zowel de medewerker als de organisatie (meestal vertegenwoordigd door de leidinggevende) een verantwoordelijkheid. FiveSteps faciliteert dat proces. Zowel medewerkers als leidinggevenden herkennen signalen vaak (te) laat, waardoor het kwaad al geschied is. Door de medewerker te voorzien van kennis en inzicht, ondersteunen we de organisatie bij het voeren van een taakvolwassen en gelijkwaardig gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Dat doen we via een app, van waaruit de medewerker gecoacht wordt op het verkrijgen van kennis, inzicht en vaardigheden. De coaching wordt geboden door ervaren professionals.
“Van cure naar (self)care”
We helpen de professional zich te focussen op factoren die ze zelf kunnen beïnvloeden. Daarmee helpen we mensen grip te krijgen op hun eigen (werk)omgeving.
We helpen organisaties hun professionals daarin te faciliteren door de app laagdrempelig, zonder aparte toestemming van leidinggevende en 24/7, beschikbaar te stellen. Daarmee verleggen organisaties hun focus van re-integratie naar preventie: het creëren van een cultuur waarin op een taakvolwassen manier gesproken kan worden over een gevoelig thema als werkstress. Zo helpen we invulling te geven aan de drie psychologische basisbehoeften van autonomie, competentie en betrokkenheid. Onderzoek door Deci en Ryan (2000) wijst uit dat deze drie psychologische basisbehoeften en de bevrediging van deze basisbehoeften een belangrijke voorwaarde zijn voor het optimaal functioneren van werknemers, of het nu gaat over welbevinden of over arbeidsprestatie.
FiveSteps draagt zodoende niet alleen bij aan het verlagen van verzuim, maar ook bij aan het verbeteren van prestaties.

“FiveSteps wil een wereld creëren waarin mensen zich bewust zijn van wat stress is, waarin iedereen toegang heeft tot kennis, inzicht en coaching en waarin er zonder taboe over burn-out gesproken kan worden. Zo dragen we actief bij aan het terugdringen van uitval als gevolg van werkstress.”

Nieuw

Versie 1.5.1

Je kunt nu workshops bekijken en je hiervoor aanmelden in de app!

Beoordelingen en recensies

5,0 van 5
3 beoordelingen

3 beoordelingen

App-privacy

De ontwikkelaar, FiveSteps, heeft aangegeven dat volgens de toepassing van het privacybeleid van de app gegevens kunnen worden beheerd zoals hieronder staat beschreven. Ga voor meer informatie naar het privacybeleid van de ontwikkelaar.

Aan jou gekoppelde gegevens

De volgende gegevens worden mogelijk verzameld en gekoppeld aan je identiteit:

  • Gezondheid en fitness
  • Contact­gegevens
  • Gebruikers­content
  • Identificatie­methode

Niet aan jou gekoppelde gegevens

De volgende gegevens worden mogelijk verzameld, maar zijn niet gekoppeld aan je identiteit:

  • Gebruiks­gegevens
  • Diagnostiek

Toepassing van het privacybeleid kan variëren op basis van bijvoorbeeld de functies die je gebruikt of je leeftijd. Lees meer

Suggesties voor jou

ARNA
Gezondheid en fitness
Samen Fitter
Gezondheid en fitness
illi-tv
Gezondheid en fitness
DagenDoen
Gezondheid en fitness
Brainjam
Gezondheid en fitness
A A F I T
Gezondheid en fitness