Screenshots

Description

De 'KPMG Jaarboek externe verslaggeving 2020' App is bedoeld voor ondernemingen die onderworpen zijn aan de bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De KPMG Jaarboek App bevat een overzicht van de belangrijkste regels voor verwerking, waardering, presentatie en toelichting van posten in de jaarrekening van ondernemingen.

In de KPMG Jaarboek App zijn per hoofdstuk, naast de bepalingen van (en verwachten ontwikkelingen in) Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), de belangrijkste verschillen tussen de Nederlandse verslaggevingsregels en International Financial Reporting Standards (IFRS) opgenomen. Verder zijn per hoofdstuk de vrijstellingen van de Nederlandse verslaggevingsregels voor middelgrote en kleine rechtspersonen vermeld.

Doordat de verslaggevingsregels niet in extenso worden behandeld, maar gestreefd is naar het vermelden van de hoofdlijnen, vormt de KPMG Jaarboek App een overzichtelijk gerangschikte en toegankelijke compilatie. Het is daarom een zeer bruikbaar instrument voor medewerkers van ondernemingen die nauw betrokken zijn bij het opstellen van de jaarrekening.

De auteurs van de KPMG Jaarboek App zijn allen werkzaam bij KPMG.
Voor vragen, problemen of suggesties over de KPMG Jaarboek externe verslaggeving 2020 App kunnen gestuurd worden naar NL-FMJaarboekEV@kpmg.nl

What’s New

Version 2.3.1

- Bug fixes
- Content Update

App Privacy

The developer, KPMG Netherlands, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like