Screenshots

Description

De App maakt het mogelijk om online en offline te beschikken over actuele en relevante fiscale wetten, internationale verdragen en actuele jurisprudentie. Daarnaast biedt de App een aantal handige functionaliteiten:

- Naast de actuele wetteksten zijn ook de drie voorgaande jaren altijd direct beschikbaar; daarvoor is geen internetverbinding vereist.
- Per wetsartikel heeft u toegang tot relevante en actuele jurisprudentie.
- De rechtspraak wordt tijdens kantooruren elke vijf minuten bijgewerkt.
- Kruisverwijzingen naar andere wetten kunnen gemakkelijk worden geopend.
- Het is mogelijk om binnen wetten te zoeken, favorieten op te slaan en notities aan te maken.
- Wetteksten en jurisprudentie zijn per e-mail te verzenden

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) App, berusten, voor zover deze rechten niet berusten bij derden, uitsluitend en exclusief bij Meijburg & Co, dan wel haar licentiegevers. Als gebruiker zal u de naam en reputatie van Meijburg & Co te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat haar gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Meijburg & Co.

Privacy
De App verzamelt geen persoonsgegevens van u.

Disclaimer
De App is met grote zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld. U aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de App, almede het gebruik van de op de App verstrekte informatie, uitsluitend op uw eigen verantwoordelijkheid geschiedt. Meijburg & Co is niet aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden in de Meijburg Fiscale Wetten App op welke manier dan ook. De App dient als informatievoorziening en is niet bedoeld als fiscaal advies.

Toepasselijk recht, geschillenbeslechting
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende of verband houdende met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

Contact
Als u vragen of opmerkingen hebt over deze App, stuur dan een e-mail naar itservicedesk@kpmg.com.

What’s New

Version 2021.05

De teksten van het EVRM en Eerste protocol zijn nu goed opgenomen

Ratings and Reviews

4.0 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Taz Tax ,

Jurisprudentie

Jammer dat de jurisprudentie etc (tijdelijk) is verwijderd, ik hoop dat dit snel hersteld wordt!

IloveH ,

2019?

Waar blijft de update van 2019?

JTV Finance ,

Meijburg FW

Sinds kort gebruik ik de App van KPMG Meijburg. Deze app werkt uitermate plezierig. Alle wetten, besluiten en toelichtingen bij de hand. Incl. Jurisprudentie.

Goede mogelijkheid tot het maken van aantekeningen.
Ik vraag me alleen af of ik deze aantekeningen mee kan nemen naar een nieuwe jaar update. Huidige versie omvat wetgeving 2013 maar blijven de aantekeningen bij update naar wetten 2014?

App Privacy

The developer, Meijburg & Co, has indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like