Schermafbeeldingen

Beschrijving

Cliënttevredenheid meten met de Mijn Mening app: leuk, makkelijk en gericht op actie!

De Mijn Mening app is een applicatie voor het meten van cliënttevredenheid op verschillende niveaus. Vragen kunnen worden ondersteund met geluid, foto’s, pictogrammen en filmpjes. De cliëntvriendelijke vormgeving maakt het invullen leuk en makkelijk. Daardoor kan de vragenlijst frequent worden ingevuld zonder cliënten te zeer te belasten. Dit betekent dat cliënten op veel momenten invloed uit kunnen oefenen op hun leefomgeving. Organisaties hebben zo de mogelijkheid om doorlopend ‘de vinger aan de pols te houden’. Het doel van de Mijn Mening methodiek is om verbeteractiviteiten, op zowel individueel, groeps- als instellingsniveau, te genereren. Hiermee kan de zorg en tevredenheid van cliënten in beeld worden gebracht en op termijn worden verbeterd.
Mijn Mening is een instrument uit de waaier van VGN. Alle instrumenten in de waaier zijn wetenschappelijk onderbouwd en getoetst.

Voor wie is de lijst bedoeld?

De basis van de Mijn Mening methodiek is een vragenlijst voor het meten van cliënttevredenheid en cliëntervaringen. De vragen gaan over onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten die residentiële hulp en ondersteuning krijgen.
Mijn Mening is ontwikkeld in een setting voor mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is door de gevisualiseerde vormgeving in het bijzonder geschikt voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. De gebruiksvriendelijke vormgeving maakt de app daarnaast geschikt voor de brede doelgroep mensen die (al dan niet tijdelijk) een vorm van residentiële hulp of ondersteuning ontvangen.
Er zijn versies voor jeugdigen en volwassenen.

Waarom wordt Mijn Mening ingevuld?

Onze cliënten vragen ons om hen te ondersteunen bij het inrichten van een betekenisvol leven. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn. Om te weten of onze cliënten tevreden zijn, zullen we ze dit moeten vragen. Mijn Mening levert waardevolle informatie op om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Hoe wordt Mijn Mening ingevuld?

Uitgangspunt is dat Mijn Mening zelfstandig kan worden ingevuld door de cliënt. De cliënt kan hierbij om ondersteuning vragen van een begeleider of iemand uit zijn of haar netwerk. Het samen, in dialoog invullen kan helpen bij het verduidelijken van de ondersteuningsvraag van de cliënt.
Ook als de cliënt ondersteuning nodig heeft bij het verwoorden van zijn eigen mening, dan kan een cliëntvertegenwoordiger hierbij helpen

Verwerken van de uitkomsten met de cliënt of zijn vertegenwoordiger

Na invulling bekijken cliënt(vertegenwoordiger) en begeleider samen de uitkomsten. Door het gevisualiseerde resultatenscherm kunnen cliënt(vertegenwoordiger) en begeleider in één oogopslag zien waar ruimte is voor verbetering. De cliënt(vertegenwoordiger) kan zelf prioriteiten aangeven bij het opstellen van actiepunten. De uit te voeren acties worden door cliënt(vertegenwoordiger) en begeleider samen bepaald en beschreven in het zorgplan. Beide partijen kunnen uitvoerder zijn van de verbeteracties. Het invullen van Mijn Mening wordt als voorbereiding op de zorgplanbespreking uitgevoerd. De resultaten (en voorgestelde verbeteracties) zijn dan onderwerp van gesprek tijdens de (zorgplan)bespreking.

Nieuw

Versie 2.0.1

3 punts resultaat wordt nu altijd als 5 punts resultaat getoond.

App-privacy

De ontwikkelaar, Ivengi Benelux B.V., heeft Apple geen informatie gegeven over de toepassing van het privacybeleid van de app en het beheren van gegevens. Ga voor meer informatie naar het privacybeleid van de ontwikkelaar.

Geen details opgegeven

De ontwikkelaar moet privacydetails opgeven wanneer deze de volgende app-update indient.

Ondersteunt

  • Delen met gezin

    Tot zes gezinsleden kunnen deze app gebruiken als Delen met gezin staat ingeschakeld.

Meer van deze ontwikkelaar

Sport
Geneeskunde
Amusement
Zakelijk
Naslagwerken
Productiviteit

Suggesties voor jou

Gezondheid en fitness
Gezondheid en fitness
Gezondheid en fitness
Gezondheid en fitness
Gezondheid en fitness
Gezondheid en fitness