MOVE Behandelapp 4+

Roessingh

Ontworpen voor iPad

    • 5,0 • 1 beoordeling
    • Gratis

iPad-schermafbeeldingen

Beschrijving

MOVE is een logopedische behandeling applicatie voor afasiepatiënten die problemen hebben met het begrijpen en/of produceren van werkwoorden. Het unieke aan de app is dat deze gebruik maakt van ruim 200 korte filmfragmenten waarmee de werkwoorden worden getoond. Uit wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door Roessingh centrum voor Revalidatie in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen en revalidatiecentrum Revalidatie Friesland, blijkt dat afasiepatiënten baat hebben bij het zien van korte filmfragmenten bij het begrijpen en produceren van werkwoorden.

Ze presteren significant beter op zowel begrips- als productietaken bij het zien van filmfragmenten dan wanneer traditionele methodes worden ingezet zoals foto’s. Dit effect is zowel op woord- als op zinsniveau aangetoond.

De app bevat begrips- en productieoefeningen op woord- en zinsniveau. Er worden 10 oefenniveaus onderscheiden:

Begripsoefeningen:
- Woordbegrip:
2 keuzemogelijkheden makkelijk (afleider is niet semantisch verwant)
2 keuzemogelijkheden gemiddeld (afleider is semantisch verwant)
4 keuzemogelijkheden moeilijk (2 of meer afleiders zijn semantisch verwant)

- Zinsbegrip:
2 keuzemogelijkheden makkelijk (afleider is niet semantisch verwant)
2 keuzemogelijkheden gemiddeld (afleider is semantisch verwant)
4 keuzemogelijkheden moeilijk (2 of meer afleiders zijn semantisch verwant)

Productieoefeningen:
- Infinitief aanvullen
- Actie benoemen
- Persoonsvorm invullen
- Zinsproductie

Elke oefening is als volgt opgebouwd. Eerst wordt er een filmfragment van 4 seconden afgespeeld. Daarna verschijnen er bij de begripsoefeningen 2 of 4 antwoordmogelijkheden in beeld. De patiënt selecteert het juiste antwoord. Wordt het juiste antwoord geselecteerd, dan kleurt het antwoord groen. Selecteert de patiënt het verkeerde antwoord dan kleurt het antwoord rood. De patiënt kan slechts 1 antwoord selecteren en hij kan na een foutief antwoord niet nogmaals een ander antwoord selecteren.
Na het beantwoorden drukt de patiënt op de balk ‘volgende opdracht’ en verschijnt er een nieuwe opdracht op het scherm.

Bij de productieoefeningen verschijnt er na het getoonde filmfragment afhankelijk van de oefening een aanvulzin of een rij puntjes in beeld. De antwoorden worden mondeling gegeven, het is niet mogelijk om een typefunctie in te schakelen. De productieoefeningen van deze app komen daarom het beste tot zijn recht indien ze samen met een (co)therapeut of logopedist wordt uitgevoerd, die de patiënt feedback kan geven.

De DEMO is voor iedereen toegankelijk en geeft een eerste indruk van de behandelapp. Indien men toegang wil tot de totale behandelapp is het aanschaffen van een Patiënt Management System noodzakelijk. Via dit programma kunnen de oefeningen per patiënt worden geselecteerd in de MOVE Patiënt Management System afhankelijk van het doel en talige niveau van de patiënt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. J. Blankestijn, logopedist verbonden aan Roessingh Centrum voor Revalidatie stuur een email naar: j.blankestijn@roessingh.nl

Nieuw

Versie 1.4

- Fixes for new iOS versions.

Beoordelingen en recensies

5,0 van 5
1 beoordeling

1 beoordeling

App-privacy

De ontwikkelaar, Roessingh, heeft aangegeven dat volgens de toepassing van het privacybeleid van de app gegevens kunnen worden beheerd zoals hieronder staat beschreven. Ga voor meer informatie naar het privacybeleid van de ontwikkelaar.

Er worden geen gegevens verzameld

De ontwikkelaar verzamelt geen gegevens van deze app.

Toepassing van het privacybeleid kan variëren op basis van bijvoorbeeld de functies die je gebruikt of je leeftijd. Lees meer

Meer van deze ontwikkelaar

Suggesties voor jou

Geneeskunde
Geneeskunde
Gezondheid en fitness
Gezondheid en fitness
Geneeskunde
Geneeskunde