iPhone-schermafbeeldingen

Beschrijving

De zorg- en dienstverlening in Nederland heeft te maken met een groot scala aan wet- en regelgeving. Niet alleen op het gebied van het primaire zorgproces, maar ook als het gaat om operationele en facilitaire zaken. Zorgorganisaties leveren zorg, maar functioneren ook in de samenleving; als werkgever, als onderneming. Voor organisaties en voor hen die een functie hebben in het veld van zorg- en dienstverlening is het belangrijk om de actuele stand van de wet- en regelgeving te kennen.

De Nomika-app biedt op een snelle en een eenvoudige manier toegang tot de geldende wet- en regelgeving voor het brede speelveld van de zorg. De grote hoeveelheid aan wetten en regels laat zich terugvoeren tot 4 kwadranten die, bezien vanuit het perspectief van de zorgorganisatie, samen het integrale fundament vormen van het zorgveld. Deze kwadranten maken op een laagdrempelige manier juridische informatie beschikbaar, waardoor de Nomika-app ook bijdraagt aan het intern beoordelen of en zo ja, in welke mate de zorgorganisatie compliant is.

Voor andere organisaties en personen die vanuit juridisch oogpunt met de zorgsector te maken hebben, biedt de Nomika-app een overzichtelijk digitaal naslagwerk om direct in te zetten bij advies- of beoordelingsvraagstukken. Afhankelijk van het perspectief kiest men het kwadrant dat van toepassing is.

Achter elk van de kwadranten staat een thematisch geordend overzicht van de wet- en regelgeving.

1. Speler in het zorgstelsel: financiering en sturing, structuur en organisatie van de zorg; uitvoerende en toezichthoudende organisaties.

2. Zorg- en dienstverlener: rechten van patiënt en cliënt; medezeggenschap; kwaliteit en privacy.

3. Zorgorganisatie als ondernemer: het ondernemerschap; vastgoed-en milieubeheer.

4. Zorgorganisatie als werkgever: het werkgeverschap; arbeidsomstandigheden en -voorwaarden; medezeggenschap; Cao’s.

Nieuw

Versie 4.2

Update van de interne database.

Informatie

Provider
Rob Duell PhD
Grootte
9.7 MB
Categorie
Reference
Compatibiliteit

Vereist iOS 11.4 of nieuwer. Compatibel met iPhone, iPad en iPod touch.

Talen

Engels

Leeftijd
4+
Copyright
Prijs
€ 5,49

Ondersteunt

  • Delen met gezin

    Tot zes gezinsleden kunnen deze app gebruiken als Delen met gezin staat ingeschakeld.

Suggesties voor jou