Omrop Fryslân Tsjil 4+

Omrop Fryslân

Ontworpen voor iPad

    • 5,0 • 1 beoordeling
    • Gratis

Schermafbeeldingen

Beschrijving

De Tsjil-app fan Omrop Fryslân is bedoeld foar bern oant en mei 12 jier. It hat as doel dat dizze bern yn in feilige omjouwing programma’s en filmkes sjen kinne yn de Fryske taal, taspitst op harren leeftiid.


De Tsjil-app van Omrop Fryslân is bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar. Het heeft als doel dat deze kinderen in een veilige omgeving programma’s en filmpjes kunnen kijken in de Friese taal, toegespits op hun leeftijd.

Nieuw

Versie 1.2.1

Hee Kornelia! Tomkeradio sit no ek yn de Tsjil-app. Lekker lústerje nei ferhaaltsjes en lietsjes foar bern oant in jier as 7. Klik mar op it muzykikoantsje rjochtsboppeyn.

Fierders kinst no sels ek de kleur fan it profyl oanpasse sûnder help fan heit en mem en hawwe we wat lytse flaters út de app helle. No wurket der noch moaier!

Lekker Tsjille!

Beoordelingen en recensies

5,0 van 5
1 beoordeling

1 beoordeling

App-privacy

De ontwikkelaar, Omrop Fryslân, heeft Apple geen informatie gegeven over de toepassing van het privacybeleid van de app en het beheren van gegevens. Ga voor meer informatie naar het privacybeleid van de ontwikkelaar.

Geen details opgegeven

De ontwikkelaar moet privacydetails opgeven wanneer deze de volgende app-update indient.

Meer van deze ontwikkelaar

Suggesties voor jou

Amusement
Amusement
Amusement
Amusement
Amusement
Amusement