iPad-schermafbeeldingen

Beschrijving

Oncoguide is een omgeving voor het ontwikkelen, publiceren en raadplegen van medische kennisbronnen als app voor tablet en als website. De informatie in Oncoguide is gebaseerd op de oncologische richtlijnen, expertprotocollen, predictiemodellen en ondersteunende informatie voor en door gebruikers met voldoende medische achtergrondkennis om deze bronnen te interpreteren. Deze bronnen zijn in Oncoguide weergegeven als digitale beslisbomen die leiden tot aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. Door deze beslisbomen te voeden met individuele patiënt- en ziektekenmerken leidt Oncoguide de zorgprofessional stap voor stap naar een behandeladvies. Bij elke stap worden relevante afwegingen aangegeven en kan onderbouwd worden afgeweken van de richtlijn. Deze behandeladviezen zijn ter ondersteuning van het multidisciplinair overleg (mdo) en de gedeelde besluitvorming met de patiënt, waarin de context en voorkeuren van de patiënt worden meegewogen.

Met Oncoguide is het mogelijk om:
• makkelijk en snel de behandelmogelijkheden te raadplegen.
• de informatie in te zetten voor besluitvorming samen met de patiënt
• een behandeladvies te onderbouwen, documenteren en/of evalueren
• de informatie te gebruiken voor (de voorbereiding van) (multidisciplinair) overleg

De informatie in de beslisbomen is gebaseerd op digitale kennisbronnen, waaronder de oncologische richtlijnen. In de toekomst komen hier meer bronnen bij zoals trial-databases voor trial-alerts, de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en gegevens over bijwerkingen van medicijnen. Oncoguide is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en heeft een CE-markering.

De Oncoguide App geeft u toegang tot een centraal systeem. Hierdoor bent u altijd verzekerd van de meest actuele inhoud. IKNL faciliteert zorgprofessionals in het beheer. Oncoguide is zodanig ontworpen dat koppeling met EPD's in de toekomst mogelijk wordt.

Nieuw

Versie 2.2.2

Oncoguide biedt zorgverleners digitale beslisondersteuning op basis van richtlijnen weergegeven in beslisbomen in een app en als website. In Oncoguide zijn op dit moment beslisbomen te vinden van de richtlijnen borstkanker, darmkanker, prostaatkanker en voor gynaecologie CIN en cervixcytologie. Ook is de eerste richtlijn voor palliatieve zorg beschikbaar op Oncoguide, de richtlijn Ileus. Verschillende (richtlijn)werkgroepen zijn bezig de vertaalslag te maken van de tekstuele richtlijn naar beslisbomen. Beslisbomen voor andere tumortypes zullen daarom de komende tijd beschikbaar komen.

Doel
Het doel van Oncoguide is om zorgprofessionals en patiënten te ondersteunen bij het nemen van behandelbeslissingen. Elke dag komen er nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek bij die relevant kunnen zijn voor persoonsgerichte behandeling. Het wordt steeds uitdagender voor medisch specialisten om alle kennis uit medische literatuur en databases present te hebben. Oncoguide kan hierbij ondersteunen door literatuur, data en afwegingen die relevant zijn voor de individuele patiënt samen te brengen.

Werkzaamheid
Oncoguide leidt de specialist op basis van patiënt- en tumorkenmerken stap voor stap naar een behandeladvies. Bij elke stap worden in de beslisboom relevante afwegingen aangegeven en kan onderbouwd worden afgeweken van de richtlijn. Deze behandeladviezen zijn ter ondersteuning van het multidisciplinair overleg (mdo) en de gedeelde besluitvorming met de patiënt, waarin de context en voorkeuren van de patiënt worden meegewogen. De informatie is gebaseerd op digitale kennisbronnen, waaronder de oncologische richtlijnen. In de toekomst komen hier meer bronnen bij zoals trial-databases voor trial-alerts, de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en gegevens over bijwerkingen van medicijnen. Oncoguide is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en heeft een CE-markering.

FAQ
Bekijk op de veelgestelde vragen op www.oncoguide.nl/#!/faq.

OncolinQ
Oncoguide maakt deel uit van het innovatieprogramma OncolinQ. In dit innovatieprogramma werkt IKNL aan slimme informatietechnologie en optimale gegevensuitwisseling voor de kankerzorg.

Nieuw
Nieuwe beslisbomen Ileus en Schildklierkanker, directe link naar de FAQ, meer mogelijkheden in de opmaak van nodes en onderbouwing. Toe kunnen voegen van afbeeldingen. Aanscherping beveiligingseisen, sneller navigeren en oplossen kleine navigatie bugs.

Beoordelingen en recensies

5.0 van 5
1 beoordeling

1 beoordeling

Informatie

Provider
IKNL
Grootte
13.8 MB
Categorie
Geneeskunde
Compatibiliteit

Vereist iOS 12.1 of nieuwer. Compatibel met iPad.

Talen

Nederlands

Leeftijd
17+
Regelmatig/Intense medische/behandelingsinformatie
Copyright
Prijs
Gratis

Ondersteunt

  • Delen met gezin

    Tot zes gezinsleden kunnen deze app gebruiken als Delen met gezin staat ingeschakeld.

Meer van deze ontwikkelaar

Suggesties voor jou