Taal Fan It Hert 4+

Freed BV

Ontworpen voor iPhone

    • 5,0 • 4 beoordelingen
    • Gratis

iPhone-schermafbeeldingen

Beschrijving

In deze app, Taal fan it hert, kom je meer te weten over Fryslân, de Friezen en het Fries. Lees over interessante onderwerpen, bekijk foto’s en filmpjes en loop een wandelroute door Leeuwarden.

Het Fries
Het Fries speelt een belangrijke rol in de provincie. Het is de moedertaal van meer dan de helft van alle inwoners en de taal wordt in het dagelijks leven volop gebruikt. Het Fries wordt op veel plaatsen gesproken. In de supermarkt, op school, bij de dokter, op de sportvelden; overal kom je het Fries tegen. Het is de taal van thuis, waarin je lacht of juist kwaad wordt. De taal die het dichtst bij je gevoel staat; het is de taal van je hart.

Boekje
De app hoort bij het boekje Taal fan it hert, dat uitgegeven wordt door de provincie Fryslân. In het boekje Taal fan it hert kun je lezen over de rol van de taal in het dagelijks leven, van het onderwijs tot de zorg en van cultuur tot de overheid. Ook de geschiedenis van het Fries en de positie van de Friese taal nu en vroeger komt aan de orde.

Foto’s en filmpjes
In deze app staat extra informatie, met foto’s en filmpjes, over de onderwerpen die in dit boekje aan bod komen. Zo wordt onder meer ingegaan op de Friese streektalen zoals het Bildts en het Stellingwerfs, kun je meer informatie vinden over het Oudfriese recht of de fibula van Wijnaldum en is er informatie te vinden over verschillende bekende Friezen die veel voor de Friese taal en cultuur betekend hebben, zoals Eise Eisinga, Marijke Muoi en Douwe Kalma.

Plaatjes scannen
Bij het lezen van het boekje kun je gelijk meer informatie bekijken in de app.
Scan het plaatje met je smartphone en je komt direct uit bij meer informatie over het onderwerp. Handig toch?

Wandelroute
In de app is ook een wandelroute opgenomen. Die route door Leeuwarden leidt je langs verschillende gebouwen. Alle gebouwen huisvesten belangrijke Friese instellingen zoals de Afûk, de Fryske Akademy, Tresoar of spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van het Fries of de Friese cultuur, zoals het Gerechtshof en het Fries Museum aan het Wilhelminaplein. Je komt ook langs enkele standbeelden in de binnenstad. Beelden van Friezen die veel voor het Fries betekend hebben zoals Waling Dykstra en andere bekende Friezen zoals Pieter Jelles Troelstra en Mata Hari.

Nieuw

Versie 1.0.6

Probleemoplossingen en verbeteringen

Beoordelingen en recensies

5,0 van 5
4 beoordelingen

4 beoordelingen

App-privacy

De ontwikkelaar, Freed BV, heeft Apple geen informatie gegeven over de toepassing van het privacybeleid van de app en het beheren van gegevens. Ga voor meer informatie naar het privacybeleid van de ontwikkelaar.

Geen details opgegeven

De ontwikkelaar moet privacydetails opgeven wanneer deze de volgende app-update indient.

Meer van deze ontwikkelaar

Suggesties voor jou

Tomke
Boeken
Scotland by-the-Book
Boeken
Flitsboek
Boeken
BoekWijzer - dé literaire app
Boeken
Saterfriesisch
Boeken
Getijdengebed
Boeken