Schermafbeeldingen

Beschrijving

Description

Het Tijdschrift voor Psychiatrie is al meer dan 50 jaar het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse psychiaters, artsen in opleiding tot psychiater en andere geïnteresseerden. Het Tijdschrift heeft een brede redactie en alle artikelen worden onderworpen aan peer review. Dit houdt in: beoordeling door twee of meer inhoudelijke experts en door een methodologisch adviseur. Het Tijdschrift richt zich op bij- en nascholing.

Dit doen we onder meer door het publiceren van overzichtsartikelen en van wetenschappelijk onderzoek dat in het Nederlandse taalgebied gedaan is. Het Tijdschrift is opgenomen in PubMed en de summaries verschijnen op PubMed. Dit vergroot de bekendheid van de artikelen sterk. Ook biedt de redactie ruimte voor bewerkingen van artikelen die in buitenlandse tijdschriften zijn verschenen over belangrijk Nederlands of Vlaams onderzoek.

Verder publiceert het tijdschrift wetenschappelijk onderbouwde educatieve gevalsbeschrijvingen, opiniërende artikelen, korte bijdragen over actuele ontwikkelingen of nieuw onderzoek en referaten. Regelmatig verzorgt de redactie themanummers over een specifiek onderwerp, soms in samenwerking met een gastredactie.De iPhone- en iPad applicatie TvP is een uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie waarin participeren de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie

Uitgever: De Tijdstroom Uitgeverij

Ontwikkeling: UWKM

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Uitgeverij.Disclaimer

---------

Aan de totstandkoming van de inhoud is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons gaarne aanbevolen.Feedback

--------

Voor reacties op deze applicatie houden wij ons gaarne aanbevolen.

Voor fouten, verbeteringen, suggesties of goede ideeën, stuur een e-mail naar info@tijdstroom.nl

Nieuw

Versie 2.0.0

De app is vernieuwd. Je kunt nu uitgaves afzonderlijk downloaden. Hierdoor is de app kleiner en sneller geworden!

Beoordelingen en recensies

5.0 van 5
1 beoordeling

1 beoordeling

Informatie

Verkoper
De Tijdstroom Uitgeverij
Grootte
5.8 MB
Categorie
Geneeskunde
Compatibiliteit

Vereist iOS 8.0 of nieuwer. Compatibel met iPhone, iPad en iPod touch.

Talen

Engels

Leeftijd
Je moet minstens 17 jaar zijn om dit programma te downloaden.
Content met medische/behandelingsinformatie kan regelmatig voorkomen
Copyright
© 2016 Uitgeverij De Tijdstroom BV
Prijs
Gratis

Ondersteunt

  • Delen met gezin

    Tot zes gezinsleden kunnen deze app gebruiken als Delen met gezin staat ingeschakeld.

Meer van deze ontwikkelaar

Suggesties voor jou