Schermafbeeldingen

Beschrijving

De app behorende bij het Tijdschrift voor Psychotherapie.

Met de app Tijdschrift voor Psychotherapie kunnen abonnees en NVP-leden tijdschriften downloaden en lezen.

Deze iOS-applicatie is een uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie.


Uitgever: De Tijdstroom Uitgeverij

Ontwikkeling: UWKM

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Uitgeverij.Disclaimer

---------

Aan de totstandkoming van de inhoud is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons gaarne aanbevolen.Feedback

--------

Voor reacties op deze applicatie houden wij ons gaarne aanbevolen.

Voor fouten, verbeteringen, suggesties of goede ideeën, stuur een e-mail naar info@tijdstroom.nl

Nieuw

Versie 1.0

Deze app is door Apple bijgewerkt en geeft nu het Apple Watch-appsymbool weer.

App-privacy

De ontwikkelaar, De Tijdstroom uitgeverij, heeft Apple geen informatie gegeven over de toepassing van het privacybeleid van de app en het beheren van gegevens.

Geen details opgegeven

De ontwikkelaar moet privacydetails opgeven wanneer deze de volgende app-update indient.

Ondersteunt

  • Delen met gezin

    Tot zes gezinsleden kunnen deze app gebruiken als Delen met gezin staat ingeschakeld.

Meer van deze ontwikkelaar

Suggesties voor jou