Screenshots

Description

Med Arter kan du registrere lokaliteter som punkt og legge til observasjoner av karplanter, moser, sopp og lav. Du må selv eksportere data fra appen og levere til Artsdatabankens infrastruktur. For å kunne bruke appen må du ha kartleggingsoppdrag for Miljødirektoratet, eller for en etat som har fått aksept fra Miljødirektoratet til å bruke appen i sine oppdrag.

What’s New

Version 4.0.3

• Gjorde det enklere å endre dato med Apple sin nye datovelger

App Privacy

The developer, Miljodirektoratet Org, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like