iPad Screenshots

Description

I all læring på skolen er framgangen til elevene det mest avgjørende. Elever som over tid har god progresjon i læring vil forbedre seg eller opprettholde et høyt faglig nivå. Samtidig vil lav progresjon i læring gi dårligere faglige resultater, og dette er særlig risikabelt for elever som i utgangspunktet har et lavt læringsutbytte. Derfor er det avgjørende for lærere og skoleleder å følge med på elevenes framgang i læring.

Edify-appen beregner elevenes framgang i læring på en forskningsmessig og statistisk riktig måte, og vil være et godt hjelpemiddel for lærere og skoleledere. Forutsetningen ert at det brukes den samme testen eller prøven to eller flere ganger. Det eneste læreren trenger å gjøre er å skrive inn hver enkelt elevs resultater på testene så vil denne appen regne ut framgangen for hver enkelt elev og for klassen. Dette blir i appen framstilt på en lettfattelig måte både i grafiske figurer og i tabeller.

Resultatene som vises i appen kan brukes til å gi direkte tilbakemeldinger til elever. Dette gjør at særlig elever som har et lavt faglig nivå nå kan få en konkret tilbakemelding på f.eks. at dere progresjon har vært meget god sammenlignet med andre elever. Dette gir elevene motivasjon til videre læring. For læreren vil appen også gi god informasjon om både undervisningsopplegget har fungert og om enkeltelementer har ønsket progresjon.

What’s New

Version 1.1

Mindre oppdateringer

App Privacy

The developer, Mjolner, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education