Screenshots

Description

ELRAPP Entreprenør er en løsning for elektronisk rapportering og oppfølging av oppgaver relatert til drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar (driftskontrakter) for Statens vegvesen.

ELRAPP Entreprenør er en fagapplikasjon som krever innlogging og brukes til rapportering mellom entreprenør og byggherre. I denne versjonen finnes R10 Kjøreforhold, R11 Skred på veg, R13 Naturfare og oversiktslister.

What’s New

Version 3.2.2

Nytt i versjon 3.2.2:
- Feilrettinger

Nytt i versjon 3.2.0:
- Innrapportering av værforhold er fjernet i skjema R11
- Det er innført nytt valg for antatt årsak til skredet i skjema R11
- Det er innført nye valg for skredstørrelser i skjema R13

Ratings and Reviews

4.7 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

App Privacy

The developer, Statens vegvesen, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like