Screenshots

Description

Fjell festning er eit tidlegare militært anlegg i Fjell kommune. Kjerna i festninga er eit underjordisk kompleks om lag 17 meter under bakken, med gangar i fleire retningar. I tillegg er det ei rekke synlege bunkarar og forsvarsstillingar i området rundt.

Festninga skulle forsvare krigshamna Bergen mot åtak frå vest, og var difor utstyrt med både sterkt antiluftskyts og kanona «Donner Felix». Ei av dei største kanonane langs norskekysten i den andre verdskrigen.

Applikasjonen opnar opp for kunnskap om festninganlegget: Applikasjonen gir deg kunnskapen om festninga slik du ser den i dag og ikkje minst det den gøymer.

Applikasjonen lar deg laste ned innhaldet lokalt til telefonen. Dette gjer at applikasjonen kan nyttast ute i terrenget, utan å laste ned data. Gjer dette på førehand om du skal nytte applikasjonen i samband med besøk på museet.

What’s New

Version 1.0.3

Denne appen er oppdatert av Apple og bruker nå det nyeste Apple-sertifikatet for signering.

Fiksa feil som kunne føra til at nedlasta bilete blei sletta.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Historiemannen ,

God guide for deg som liker å utforske

Bra fordypning til deg som vil vite mer om festningsanlegget.

App Privacy

The developer, Hogskulen pa Vestlandet, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like