Screenshots

Description

I denne applikasjonen finner du ca. 2200 norske fraseologismer, dvs. faste uttrykk og vendinger, og tilsvarende samiske fraseologismer som vi har foreslått. Applikasjonen er ment å være til hjelp for translatører og simultantolker. De sistnevnte har ikke tid til å slå opp i ordbøker, slik at vi har prøvd å holde så enkel samisk som mulig. En ordrett oversettelse har selvsagt ikke vært mulig, ellers ville den oversatte versjonen vært uforståelig eller meningsløs.

Samisk videregående skole, som har opprettet arbeidsgruppa, takker Gerda Moter Erichsen som har tillatt oss å bruke hennes bok Fraselogismer fra norsk til tysk som grunnlag for vårt arbeid. Arbeidsgruppa har bestått av Arne Nystad (leder) og Hans Petter Boyne, og tidvis har Selma Nedredal, Inga Ravna Eira, Anne Marit Guttorm Eira og Alf A. Solbakken vært innom gruppa.

Sametinget har finansiert prosjektet gjennom Samisk videregående skole i Karasjok som også har bidratt finansielt.

ISBN 9788232900725

Teknisk utvikler: Miksapix Interactive
Layoutdesign: Arktisk Design

© Davvi Girji 2017
__________________________________________________________________________________________________

Fraseologismmat dárogielas sámegillii.
Dán applikašuvnnas leat su. 2200 dárogiel fraseologismma. Dát leat fásta dadjanvuogit ja dajaldagat, ja vástideaddji sámegiel fraseologismmat maid mii leat evttohan. Applikašuvdna galgá leat jorgaleaddjiide ja simultánatulkkaide veahkkin. Simultánatulkodettiin han eai astta sátnegirjjiin ohcat sániid. Danne mii leat geahččalan atnit nu álkes sámegiela go vejolaš. Áddemis ii leat sánis sátnái jorgaleapmi vejolaš, muđui jorgaleapmi šaddá dávjá áddetmeahttumin.

Sámi joatkkaskuvla, mii bijai bargojoavkku bargat, giitá Gerd Moter Erichsena gii lea addán lobi atnit su girjji Fraseologismer fra norsk til tysk vuođđun min bargui. Bargojoavkkus leat leamaš mielde Arne Nystad (jođiheaddji) ja Hans Petter Boyne, ja gaskkohagaid leamaš Selma Nedredal, Inga Ravna Eira, Anne Marit Guttorm Eira ja Alf A. Solbakken mielde.
Sámediggi lea Sámi joatkkaskuvlla Kárášjoga bokte ruhtadan dán barggu. Sámi joatkkaskuvla lea maid dán bargui bidjan ruđa.

ISBN 9788232900725

Teknisk utvikler: Miksapix Interactive
Layoutdesign: Arktisk Design

© Davvi Girji 2017

What’s New

Version 1.0

Kolofoninformasjon
ISBN 9788232900725

Information

Seller
Davvi Girji AS
Size
25.2 MB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 6.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

Norwegian Bokmål

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Davvi Girji AS
Price
65,00 kr

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like