HIM Tømmekalender 4+

Norconsult Informasjonssystemer AS

Designed for iPad

    • 4.5 • 1.8K Ratings
    • Free

Screenshots

Description

HIM Tømmeplan er en applikasjon hvor abonnenter i HIM-kommunene får oversikt over hvilke dager de har tømming av sine avfallstyper (papir/plast/restavfall/våtorganisk).
Tømmeplanen viser tidspunkt for hvilke typer avfall som skal tømmes når for valgte eiendom. Varsling dagen før tømmedag blir automatisk satt, men kan endres i innstillingene. Det kan du endre tidspunkt for varsling og om du ønsker kun varsling for vises avfallstyper. Appen vil også gi riktig dag for tømming ved innkjøringer, f.eks. i forbindelse med bevegelige helligdager.

Det er mulig å abonnere på tømmeplaner for flere eiendommer.
Eiendom velges enten ved å søke på adresse eller ved hjelp av GPS-posisjon.

Applikasjonen er koblet mot sortere.no, der du får detaljert informasjon om hvordan ulike typer avfall skal sorteres. Her får du også kart med informasjon om nærmeste returpunkt for bl.a. glass- og metallemballasje. Applikasjonen viser også kontaktinformasjon til HIM.
Applikasjonen er utviklet for HIM, og det er derfor kun HIM sine abonnenter som kan søke opp sine tømmedata.
Disse kommunene er:
- Bokn
- Etne
- Haugesund
- Tysvær
- Vindafjord

What’s New

Version 1.6.0

Byttet ikoner til ny nasjonal merkeordning for avfall

Ratings and Reviews

4.5 out of 5
1.8K Ratings

1.8K Ratings

saradete ,

Perfekt

Perfekt

Tekstilavfall ,

Tekstil- og hageavfall

Savner en ordning for tekstilavfall. En del organisk avfall fra hagen, gras, blader, visne blomster, bør kunne gå i matavfallet. Eller er det restavfall?
Mvh Arne Kjell Askeland

oivind3 ,

Presis og kjapp

Presis og kjapp

App Privacy

The developer, Norconsult Informasjonssystemer AS, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities