iPhone Screenshots

Description

Sámegielas leat valljis luonddunamahusat, nugo muohta- ja dálvesánit. Spilddis bivlii gieđahallá sániid vuosttaš galbmimis čakčat giđa rádjai go šolge. Spilddis bivlii girji sáhttá leat ávkin badjeolbmui, oahppogirjin giellaberošteaddjái dahje sátnegirjin dasa gii háliida oahppat eambbo muohttaga birra.

Samisk språk er rikt på naturbegreper, deriblant ord om snø og vinter. Spilddis bivlii tar for seg samiske ord fra den første frosten om høsten til snøen smelter om våren. Spilddis bivlii kan være til nytte for reingjeteren, den kan brukes som en lærebok for den språkinteresserte eller en ordbok for alle som vil vite mer om hvordan samene beskriver snø.

What’s New

Version 1.2

Ovddeš appa namma lei Sápmi dál lea dan namma Muohta.

Navnet på appen endret fra Sápmi til Muohta.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Lill Tove ,

Albma buorre app'a

Bealgi bajas

Doavttir ,

Mearihis ávkkálaš Appa! - Utrolig nyttig App!

Dá lea Appa maid buohkat geat beroštit sámegielas berrešedje alcceseaset skáhppot. Mearihis ávkkálaš, álki geavahit ja dasa lassin vel nuvttá! Eambbo dákkáriid!

Dette er en App alle som bryr seg om samisk burde skaffe seg. Det er utrolig nyttig, lett å bruke og i tillegg gratis! Jeg vil ha mer av dette!

Frank Ingilæ ,

Flott app

Stilig med en app hvor man finner samiske ord for vær og føre. Skulle støttet "klipp og lim" for å kunne kopiere ordene til andre apper.

App Privacy

The developer, Arc Giraff, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You Might Also Like