Screenshots

Description

Denne parløren er ment som en hyggelig invitasjon til å snakke samisk ved første møte, i hverdagen og på fest. Her er ingen tung grammatikk, bare mer eller mindre nyttige fraser. Det er bare å hoppe ut i det. Parløren er laget i forbindelse med kampanjen «Snakk samisk te’ mæ!»

Dáinna sátnegirjjážiin bovdet somás vuogi mielde hállat sámegiela vuosttaš deaivvadeamis, árgabeaivvis ja doalu-in. Das ii leat lossa grammatihkka, dušše muhtun ávkkálaš dajaldagat. De ii leat eará go hállagoahtit. Sátnegirjjáš lea ráhkaduvvon kampánja “Sámás muinna” oktavuođas.

Ussjolvis dájna báhkogirjátjijn le hávsskes vuohke bivddit sámástittjat gå ulmutja æjvvali vuostasj bále árggabiejven ja ávvobåttåj. Dánna ij la låsså grammatihkka, ájnat ávkkás moallánagá. De ij la ietján gå sáhkadahtjat. Báhkogirjásj la dagádum “Sámásta mujna” kampánnjaj.

Daate baakoegærjetje lea ussjedamme goh akte murreds bööredimmie saemiestidh gosse voestes aejkien gaavne-didie, aarkebiejjien jïh feestesne. Daesnie ij naan leevles grammatihke, ajve gaajh nuhteligs jallh ij dan nuhteligs jiehtegh. Aelkieh maa saemesth. Baakoegærjetje lea dorjesovveme kampanjen “Saemesth munnjien” sjïekenisnie.


*Denne appen er utviklet på oppdrag fra Sametinget/Sámediggi

What’s New

Version 1.07

Bugfix. Some devices needed more time to organize the word database.

Ratings and Reviews

3.5 out of 5
11 Ratings

11 Ratings

Sjeaffa ,

Kjempe bra!

Kjempe bra!

juudtje ,

Ingen lyd

Starter etter lang tid. Ingen lyd på lydfilene. Dermed ikke brukendes til noe

App Privacy

The developer, DittDesign, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like