iPhone Screenshots

Description

Gjer kvardagen enklare med mobilbanken frå Voss Sparebank. Du kan sjekke saldo, overføre mellom eigne konti, betale rekningar og behandle eFaktura, medan du er på farten. Pålogging er forenkla med bruk av 4-sifra kode eller fingeravtrykk.

Aktivering
Når du har lasta ned og installert appen, må du identifisere deg. Du kan identifisere deg med:

• BankID på Mobil
• BankID
• Kodebrikke og passord
• SMS for ungdom under 18 år

Under aktiveringen vel du ein 4-sifra kode. Vi anbefaler at du lagar ein annan kode enn den du brukar for å låse opp telefonen. Koden vert nytta til pålogging og til signering. Støttar telefonen din lesing av fingeravtrykk, kan du nytte fingeravtrykk til innlogging og signering.

Logg inn
Du loggar inn i mobilbanken med fingeravtrykk eller den personlege 4-sifra koden som du valde under aktiveringen.

Informasjonskort
Informasjonskorta øvst i mobilbanken gir deg varsel om nye eFaktura, tips og anna relevant informasjon. Du kan sjå igjennom korta ved å dra korta til høgre eller venstre. Du kan slette kort ved å trykke på X øvst i høgre hjørnet på kortet. Kort du har sletta kan ikkje gjenopprettast.

Menyar
Mobilbanken inneheld 2 menyar.

• Hovudmeny
• Funksjonsmeny

Hovudmenyen finn du øvst i venstre hjørnet. Her har du tilgang til dei fleste tenestene i mobilbanken.
Funksjonsmenyen får du opp ved å trykke på ein av kontoane i kontolista, og du får opp val knytta til kontoen, som Betal rekning, Overføring mm.

Gå til nettbank
Ved å velje "Gå til nettbank" frå hovudmenyen, får du tilgang til same funksjonalitet og meny som i nettbanken. Enkelte sider i nettbanken er ikkje tilpassa mobilen enno, det vert jobba med forbetring.

Dette får du tilgang til i mobilbanken

• Varsel med Informasjonskort
• Kontoliste med alle kontoane dine
• Kontoliste med alle kontoar du disponerer
• Siste bevegelsar på konto
• Overføring mellom eigne kontoar
• Betale rekningar, med og utan KID
• Betal, godkjenn, endre eller slett eFaktura
• Forfallsregister
• Hente PIN på kort
• Endre Regionsperre
• Sende og motta melding til/frå banken


What’s New

Version 1.45.2

- forbetringar og feilrettingar

Ratings and Reviews

3.7 out of 5
10 Ratings

10 Ratings

Information

Seller
Voss Sparebank
Size
51.9 MB
Category
Finance
Compatibility

Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

Norwegian

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2019
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like