Screenshots

Description

Phần mềm giáo viên của công ty tập đoàn hợp tác giáo dục việt nam. - Dùng để quản lý các hoạt động của học sinh và là kênh liên lạc chính thống giữa giáo viên với phụ huynh học sinh. Ứng dụng quản lý học sinh cung cấp các thông tin chi tiết của nhà trường, điểm danh ra vào theo từng tiết học, quản lý nghỉ phép của học sinh tới phụ huynh học sinh.
- Giáo viên quản lý sổ tay kiến thức và theo dõi các thông tin giới thiệu phụ huynh học sinh tới nhà trường.
- Nhân viên kinh doanh:
• Lập và khai thác danh sách khách hàng trên thị trường đang quản lý.
• Ghi chép lại thông tin giao dịch, tra cứu lịch sử giao dịch với khách hàng, cập nhật thông tin liên hệ.

Software teacher of a Vietnamese educational cooperation group company. - Used to manage student activities and is the official communication channel between teachers and students' parents. Student management application provides detailed information of the school, attendance by each class, management of student leave to parents.
- Teachers manage the knowledge handbook and follow the information that introduces parents to the school.
- Business man:
• Prepare and exploit a list of customers in the market under management.
• Record transaction information, look up transaction history with customers, update contact information.

What’s New

Version 1.13

Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải phiên bản mới để sử dụng tất cả các tính năng đã được Sửa Lỗi và Cải Thiện hiệu quả hiện của Edufit School.
Cảm ơn bạn đã sử dụng Edufit School!

App Privacy

The developer, EDUFIT EDUCATION JOINT STOCK COMPANY, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Used to Track You

The following data may be used to track you across apps and websites owned by other companies:

  • Contact Info
  • Identifiers

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info
  • Identifiers

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like