iPhone Screenshots

Description

Ứng dùng dùng cho việc điểm danh học sinh trong các trường học. Khi học sinh đi qua các cổng (các điểm check-in) sẽ được các nhân viên quản lý tại các địa điểm này kiểm tra và điểm danh. Hệ thống sẽ gửi thông báo cho phụ huynh và và nhà trường qua đó giúp cho việc quản lý học sinh được dễ dàng.

App Privacy

The developer, Tran Hanh, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like