Śląskie SMOGSTOP 12+

Evertop

Zaprojektowano dla iPada

    • 5,0 • Ocen: 3
    • Gratis

Zrzuty ekranu

Opis

Aplikacja Śląskie SMOGSTOP powstała w partnerstwie Województwa Śląskiego z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Śląskim Centrum Chorób Serca. Jest częścią projektu informacyjno-edukacyjnego InfoSMOG-MED, który ma na celu uświadomienie mieszkańców Śląska jakie zagrożenia dla zdrowia niosą za sobą zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo dostarcza informacji na temat prognozowanych danych o jakości powietrza w Województwie Śląskim oraz zagrożeń zdrowotnych w 4 kategoriach: sercowo-naczyniowe, pulmonologiczne, pediatryczne oraz diabetologiczne.

System prognozowania jakości powietrza

System modelowania prognozy jakości powietrza dostarcza wartości liczbowe stężeń godzinowych SO2, NO2, CO, pyłów PM10 i PM2.5 oraz indeksu jakości powietrza.

System obejmuje następujące elementy:

Model prognozy meteorologicznej WRF
Model emisyjny
Model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń CALPUFF
Model prognozy stężeń zanieczyszczeń powietrza

System prognozowania jakości powietrza bazuje na własnej prognozie meteorologicznej przeprowadzanej z wykorzystaniem modelu WRF w siatce 2 kilometrowej. Prognoza meteorologiczna bazuje na prognozie globalnej NOAA i jest uszczegółowiana w kolejnych domenach: krajowej i dla woj. śląskiego. Prognozy w modelu WRF są korygowane w oparciu o depesze METAR, pochodzące z lotnisk położonych w Polsce i krajach ościennych. Prognozy temperatury, ciśnienia, kierunku i prędkości wiatru generowane są 2 razy na dobę o godzinie 6:00 i 18:00 na kolejne 48 godzin. Prognozowane wartości tych parametrów meteorologicznych są prezentowane na mapie w siatce 2kmx2km oraz punktowo dla wskazanej lokalizacji w formie wykresu i tabeli.
Model emisyjny uwzględnia emisje zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł punktowych, źródeł komunalnych i z transportu drogowego. Emisja punktowa obejmuje emisję pochodzącą z wysokich emitorów przemysłowych. Dane emisyjne pochodzą z bazy KOBIZE z roku 2018.
Emisja komunalna wyznaczana jest w modelu w oparciu o prognozowane temperatury powietrza oraz dane techniczne budynków dotyczących termoizolacji i struktury źródeł ciepła stosowanych do ogrzewania budynków mieszkalnych. Wielkość emisji wyznaczana jest dla każdej godziny z uwzględnieniem zapotrzebowania ciepła przy danej temperaturze zewnętrznej powietrza, a emisja uśredniana jest dla obszaru zabudowy mieszkaniowej danym kwadracie siatki obliczeniowej.
W systemie zasilania modelu emisyjnego emisja liniowa pochodząca z transportu drogowego oparta jest o Generalny Pomiar Ruchu Drogowego z 2015 roku. Natężenie ruchu na odcinkach dróg nieobjętych tym pomiarem (drogi powiatowe i gminne oraz drogi wojewódzkie i krajowe w powiatach grodzkich) przyjęto według danych pozyskanych z gmin i powiatów. Emisja uwzględnia okresową zmienność natężenia ruchu (dobowa, tygodniowa i sezonowa).
Prognozy stężenia zanieczyszczeń powietrza takich jak pył zawieszony PM10, PM2,5, SO2, NOx oraz indeksu zanieczyszczenia powietrza prezentowane są na mapie w siatce 2kmx2km i punktowo dla wybranej lokalizacji w postaci wykresu lub tabeli. Aktualizacja tych danych wykonywana jest 2 razy dziennie o godzinie 6:00 i 18:00 na kolejne 48 godzin.
Aplikacja pozwala na zalogowanie się użytkownika i wybór rodzaju i formy otrzymywania powiadomień o prognozowanych przekroczeniach stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz komunikatów zdrowotnych.
Na podstawie prognozy jakości powietrza w systemie generowane są komunikaty o zagrożeniach zdrowotnych. Innowacją tego systemu jest generowanie spersonalizowanych komunikatów zdrowotnych dla użytkowników z konkretnymi schorzeniami pulmonologicznymi, diabetologicznymi, sercowo-naczyniowymi i pediatrycznymi. Zalogowany użytkownik może otrzymywać indywidualne komunikaty dla swojej lokalizacji w formie push lub wiadomości e-mailowej.

Co nowego

Wersja 1.6.5

Poprawki i usprawnienia.

Oceny i recenzje

5,0 z 5
Ocen: 3

Ocen: 3

Aga444000 ,

Ocena aplikacja

Super aplikacja uwzględniająca kondycję zdrowotną użytkowników

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Evertop) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane, które nie są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone, ale nie są powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Zdrowie i sprawność
  • Dane kontaktowe
  • Dane użycia

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka

Medycyna
Zdrowie i fitness
Zdrowie i fitness
Zdrowie i fitness
Medycyna
Medycyna