iPhone — zrzuty ekranu

Opis

Abioticbox to aplikacja z serii 3Clicks, przeznaczona dla lekarzy. Platforma Abioticbox oferuje szybki i intuicyjny dostęp do wiedzy na temat diagnostyki, leczenia oraz algorytmów postępowania w najczęstszych schorzeniach infekcyjnych.

W Abioticbox znajdziesz między innymi:
- Najważniejsze informacje dotyczące antybiotykoterapii w najczęstszych infekcjach górnych i dolnych dróg oddechowych
- Algorytmy terapeutyczne
- Kalkulatory dawek w pediatrii
- Szczegółowe informacje o lekach

Wszystkie materiały w Abioticbox pochodzą z dobrze udokumentowanych źródeł wiedzy medycznej i są aktualizowane na bieżąco, co zapewnia wiarygodne wsparcie przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych.
3Clicks to uniwersalna platforma, która umożliwia tworzenie aplikacji przeznaczonych dla ekspertów branżowych, zapewniająca pełną usługę end-to-end w atrakcyjnym i innowacyjnym formacie.
Stworzyliśmy aplikację mobilną wypełnioną know-how opartą o wiarygodne, publikowane dane w celu zapewnienia największej jakości usług.
Dowiedz się więcej o 3Clicks: www.get3clicks.com

------------------

Abioticbox is a 3Clicks application for Healthcare Professionals. Abioticbox offers quick and intuitive access to medical knowledge in diagnostics, treatment and algorithms in the most common bacterial infections.
In Abioticbox you will find information regarding:
- Antibiotic therapy in most common infections of the upper and lower respiratory tract, GI tract, Urinary tract and skin infections
- Diagnosis & treatment algorithms
- Dosage calculators for pediatrics
- Detailed information on drug dosages and treatment regiments

All materials within Abioticbox come from well-documented sources of medical knowledge and are updated on a regular basis, proving reliable support in making therapeutic decisions.
3Clicks is an universal mobile app addressed to various industry experts which offers complete end-to end service in an attractive and innovative format.
We build tailored-made mobile application filled with reliable published data to ensure a top-quality service.
Learn more about 3Clicks: www.get3clicks.com

Co nowego

Wersja 1.14.0

ENGLISH:
- general bug fixes and performance improvements
POLISH:
- poprawki błędów oraz zwiększenie wydajności działania aplikacji

Oceny i recenzje

5.0 z 5
Ocen: 2

Ocen: 2

Prywatność w aplikacji

Deweloper (3clicks sp. z o.o.) nie podał Apple szczegółów dotyczących zasad ochrony prywatności oraz przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Brak informacji

Podczas zgłaszania kolejnego uaktualnienia aplikacji deweloper będzie musiał podać informacje dotyczące ochrony prywatności.

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Podobna muzyka