Zrzuty ekranu

Opis

1. Aplikacja Atrax4Mobile jest dodatkowym darmowym elementem Systemu GPS ATRAX4 (dalej jako „ATRAX4") służącego do monitorowania lokalizacji i parametrów pojazdów, analizy pracy kierowców oraz lokalizacji urządzeń mobilnych. Aplikacja mobilna może być dodatkowym źródłem informacji na temat:
- bieżącego monitorowania lokalizacji i parametrów pojazdów
- bieżącego monitorowania lokalizacji urządzeń mobilnych
- podglądu czasu pracy kierowców wg. tachografu
- szczegółowej analizy przebytych tras pojazdów i urządzeń mobilnych w formie animacji na mapie w raporcie „Animacja Trasy".
- szczegółowej analizy przebytych tras pojazdów i urządzeń mobilnych, w formie tabelarycznej w raporcie „Eksploatacja" - innych czynności zgodnych z ich obowiązkami i zadaniami obsługiwanymi w ramach Systemu ATRAX4.

2. Aplikacja Atrax4Mobile instalowana jest na urządzeniach mobilnych z systemem iOS (w wersji 10.3.3 lub wyższej), w szczególności na telefonach komórkowych typu smartfon i tabletach. Do prawidłowego działania wymaga sprawnego i aktywnego modułu dostępu do sieci Internet (dane komórkowe bądź WiFi). Niektóre funkcjonalności aplikacji wymagają także posiadania przez urządzenie mobilne czujników rotacyjnych bądź kompasu w celu nawigowania kierunkowego do wybranego punktu.

3. Celem wykorzystania z aplikacji mobilnej, Użytkownik musi posiadać aktywne konto w systemie ATRAX4 z uprawnieniami do korzystania z aplikacji Atrax4Mobile, zaś uruchomienie aplikacji, z uwzględnieniem wyżej opisanych wymagań technicznych, odbywa się poprzez wygenerowanie loginu i hasła w systemie ATRAX4 i posłużenie się tymi danymi przy logowaniu do aplikacji Atrax4Mobile.

4. Korzystanie z aplikacji mobilnej nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Ewentualne przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w celu realizacji umowy i dotyczyć wyłącznie danych Użytkowników systemu ATRAX4 tj. pracownicy i kierowcy (o ile dane te mają charakter danych osobowych) i odbywa się w zgodzie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Właściciel zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

5. Aplikacja będzie miała dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
- transmisja danych w sieci komórkowej (może powodować opłaty wg stawek operatora)
- pamięć urządzenia i karty SD
- lokalizacja

6. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.

Co nowego

Wersja 2.1

- ulepszona komunikacja z kierowcami
- komunikacja ze spedytorami

Oceny i recenzje

4.6 z 5
Ocen: 8

Ocen: 8

arek09534 ,

Problem

Czy ktoś może wie dla czego mam czarną mapę po godzinach wieczornych i nie widzę żadnych informacji odnoście prędkości i danych kierowcy jak i auta ?

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Tronik) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane nie są gromadzone

Deweloper nie gromadzi żadnych danych z tej aplikacji.

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka