Zrzuty ekranu

Opis

Do pobrania wygodna, szybka i bezpieczna aplikacja mobilna Banku Millennium do obsługi rachunków firmowych. Usługa pozwala na natychmiastowy dostęp do rachunków, wykonywanie przelewów i autoryzowanie przelewów w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.
Usługa aplikacji mobilnej dla klientów instytucjonalnych przeznaczona jest dla firm posiadających dostęp do systemu bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw.

•Możliwość autoryzacji i wysyłania zleceń (niezależnie od typu zlecenia),
•Przeglądanie listy rachunków bieżących, lokat terminowych, kart kredytowych i kredytów,
•Przeglądanie i wyszukiwanie listy transakcji na rachunkach
•Przeglądanie listy nadchodzących płatności,
•Przeglądanie zablokowanych środków na rachunkach i transakcji oczekujących na kartach kredytowych,
•Dokonywanie przelewów między własnymi rachunkami,
•Dokonywanie przelewów krajowych (również do odbiorców zdefiniowanych w Millenecie),
•Podgląd listy beneficjentów,
•Podgląd i zrywanie lokat,
•Pobieranie wyciągu łączonego z rachunków,
•Sprawdzanie kursów wymiany walut,
•Wyszukiwanie bankomatów i placówek Banku
•Możliwość obsługi wielu Millekodów w jednej aplikacji
•Możliwość dokonywania tranakcji kasowych oraz terminowych (jedynie dla klientów z dostępem do Platformy FX w Millenet)


Dostęp do aplikacji chroniony jest indywidualnym kodem PIN. Wykonywane operacje wymagają potwierdzenia Hasłem Mobilnym ustalanym przez użytkownika w systemie bankowości internetowej oraz w niektórych przypadkach dodatkowo hasłem SMS. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności w aplikacji jest zgodny z zakresem uprawnień użytkownika zdefiniowanym w Millenecie dla Przedsiębiorstw. Wszystkie operacje wymagają autoryzacji zgodnie z regułami zdefiniowanymi w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw.

Aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, w zależności od ustawień językowych urządzenia, na którym jest zainstalowana.

Uwagi:
Pobranie i korzystanie z aplikacji jest bezpłatne, jednak transmisja danych może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatorów sieci komórkowych.Get instant access to your company accounts with a convenient, fast and secure corporate mobile banking application from Bank Millennium. Check balances, authorise transfers, prepare transfers, whenever you want, wherever you are.

Mobile application for institutional customers is dedicated for companies having access to internet banking system Millenet for Enterprises.


Features include:

•Viewing details and history of current accounts, •credit cards, loans and term deposits,
•Transferring funds between own accounts and making domestic transfers (also to defined beneficiaries),
•Authorising and send any types of transfers, folders or transfers
•Viewing and searching account history
•Viewing the list of upcoming payments
•Viewing blocked funds and holds for transactions on credit cards
•Preview of beneficiaries lists
•Preview and redemption of deposits
•Download of combined statements
•Checking currency exchange rates
•Search for Bank Millennium ATMs and branches
•Multiple Millecodes support in one application
•The possibility to trade the spot and forward transactions (for customers with access to the FX Platform in Millenet only)

Access to the application is protected with an individual PIN code. Operations have to be confirmed with a Mobile Password, defined by the user in the online banking system of Bank Millennium and in some cases additionally with SMS code. Access to functionalities is granted according to access rights defined in Millenet for Enterprises. All transactions require authorisation according to the authorisation rules defined in Millenet for Enterprises.

Application is available in Polish and English, depending on the device language settings.

Notes:
There is no charge to download and use the application, however please note that data rates from your wireless provider may apply.

Co nowego

Wersja 1.9.8

Modyfikacje Mobile FX Trader - dodanie nowych par walutowych.
---
Mobile FX Trader modification - new currency pairs adding

Oceny i recenzje

1,2 z 5
Ocen: 62

Ocen: 62

Vicyal ,

Very poor

Paying so much money as a corporate customer and getting 3rd class application. Please do something about it

Ruiego ,

Very poor application for Millennium Standards

Disappointed APP.
Millennium Bank can do much better than this for its corporate customers.

Jekaice ,

Dramat

Aplikacja dla iPhone 4

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Millennium bcp) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane, które nie są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone, ale nie są powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Położenie
  • Identyfika­tory
  • Diagnostyka

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka