Zrzuty ekranu

Opis

Niniejsza aplikacja powstała z myślą o wszystkich osobach z niepełnosprawnością. Naszą misją jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym poprzez przybliżenie wszystkich przysługujących im w Polsce świadczeń, ulg i przywilejów oraz wyjaśnienie, w sposób jak najbardziej czytelny, wszelkich procedur związanych z ich uzyskaniem.
W tym miejscu, zgromadziliśmy i przekazujemy na Państwa ręce wszystkie niezbędne i przydatne informacje.
Wydawcą aplikacji jest Fundacja Neuron Plus, właściciel i pomysłodawca E-niezbędnika.


Ograniczenie odpowiedzialności.

Fundacja Neuron+ oraz działający na jej zlecenie doradcy i konsultanci dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia możliwie największej dokładności i aktualności informacji zawartych w aplikacji E-Wademekum. Fundacja Neuron+ informuje jednak, że zarówna aplikacja jak i przedstawione w niej treści, stanowią jedynie wskazówki i sugestie, które mogą być pomocne przy uzyskaniu informacji na temat świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Ostateczną decyzję o uzyskaniu świadczenia podejmują organy uprawnione do tej czynności w oparciu o aktualną wiedzę i przepisy, oraz konkretną sytuację. Fundacja Neuron+ przypomina, że w szczególnych sytuacjach klinicznych, wskazówki zawarte w aplikacji E-Wademekum – mogą nie stanowić jedynie źródło informacji.

Fundacja Neuron+ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które w sposób pośredni lub bezpośredni wynikają z korzystania z aplikacji E-Wademekum.

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Fundacja Neuron +) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane nie są gromadzone

Deweloper nie gromadzi żadnych danych z tej aplikacji.

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera