Screenshots

Description

Kompletny system do nowoczesnego zarządzania pojazdami.
---
Complex system for modern fleet management.

FM.frameLOGIC to aplikacja zapewniająca mobilny dostęp do informacji o firmowych pojazdach i ich bieżącej lokalizacji. Analogicznie do naszego rozwiązania webowego, aplikacja umożliwia stały monitoring floty, wraz z jej aktualnym stanem i ostatnio przebytymi trasami. Opcja filtrowania pozwala zawęzić listę wyświetlanych informacji do wybranych grup pojazdów, a silnik mapy oparty o Apple Maps daje gwarancję niezawodnej lokalizacji.

Aplikacja umożliwia:
- łatwe logowanie za pomocą tych samych danych, co do aplikacji webowej
- dostęp do wszystkich serwerów flot firmy frameLOGIC
- podgląd listy wybranych pojazdów
- podgląd grup pojazdów
- ostatnia zarejestrowana pozycja pojazdu
- śledzenie trasy przejazdu, w dowolnym zadanym okresie
- informacje o kierowcy zalogowanym w pojeździe
- aktualny status pojazdu (jazda, postój na włączonym silniku, przerwa)

Do korzystania z aplikacji konieczne jest posiadanie danych logowania na serwerach frameLOGIC. Aby je uzyskać skontaktuj się z działem Obsługi Klienta naszej firmy.

---


FM.frameLOGIC is an application which provides mobile access to the information about the company's vehicles and their current location. Similarly to our web-based solution, the app allows continuous monitoring of the fleet, its current state and recent history of routes. A filter option enables to narrow list of displayed information to specific groups of vehicles. Maps engine, based on Apple Maps, ensures precise and reliable tracking.App features:

- easy logging, with the same data as to our web app
- an access to the all frameLOGIC’s fleet servers
- selected vehicles list view
- vehicles groups view
- the last registered position of a vehicle
- route monitoring, in any chosen time period
- information about driver logged-in at a vehicle
- current vehicle status (driving, idling, pause)


To use the app, you will need your frameLOGIC’s login and password. To obtain them please contact our Customer Service.

What’s New

Version 2.13 (20180104)

Dziękujemy, że korzystasz z FM.frameLOGIC!
W aktualnej wersji aplikacji przygotowaliśmy kilka poprawek błędów i zoptymalizowaliśmy wydajność działania.
Pamiętaj o aktualizacji, aby korzystać z najlepszej wersji.

Zmiany:
- poprawienie wyglądu raportu eksploatacji,
- dodanie funkcjonalności wyświetlania podsumowań w raporcie eksploatacji,
- optymalizacja aplikacji.

---
Thanks for using FM.frameLOGIC!
In this app version, we've made a few tweaks and done a bit of fine-tuning to make the app better.
Remember to update the app.

Changelog:
- fix layout of exploitation report,
- new feature - "Total" values in Operation Report,
- app optimalization.

Ratings and Reviews

4.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Antytop ,

Blad

Podczas proby pokazania wszystkich pojazdow "wywala" aplikacje.

MFerf ,

FL on App store at last

Framelogic mobile app on App Store at last! Must have!

albert_elch ,

fleet management on my iPhone!

Great! Good job, frameLOGIC!

App Privacy

The developer, frameLOGIC, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like