iPhone — zrzuty ekranu

Opis

Oficjalny informator o Głogowie, skierowany zarówno dla turystów jak i mieszkańców. Aktualne informacje z życia miasta. Panel z wydarzeniami, m.in.: koncerty, imprezy sportowe, spektakle. Już nigdy nie przegapisz swojego ulubionego wydarzenia. Ponadto wiele praktycznych adresów i telefonów instytucji (apteki, kantory, taxi, urzędy, godziny funkcjonowania).

Aplikacja zawiera także opisy i lokalizacje takich miejsc jak lokale gastronomiczne, noclegi, centra handlowe, miejsca rekreacji, uprawiania sportu, rozrywki oraz innych atrakcji. Ciekawi znajdą tu trasy turystyczne z podziałem na piesze, rowerowe czy wodne. Znajdziemy tu również Miejską Trasę Turystyczną, pokazującą najciekawsze zabytki miasta. Wszystkie obiekty oraz wydarzenia działają w oparciu o GPS, dzięki czemu bez trudu trafisz w dane miejsce. Ponadto obszerne opisy, dane teleadresowe, wysokiej jakości zdjęcia i aktualizowana baza danych.

Aplikacja działa w trybie offline. Niektóre elementy, w tym aktualizacja danych, wymagają połączenia z Internetem.

Pytania, propozycje i uwagi dotyczące działania aplikacji można zgłaszać mailowo na cit@glogow.um.gov.plThe official mobile guide of Głogów addressed for both tourists and locals. Current information from towns’ life. Panel events, including concerts, sports events, performances. You'll never miss your favorite event. In addition, a lot of practical addresses and phone numbers institutions (pharmacies, exchange offices, taxi, operating hours).
The application also contains the names and locations of places such as dining, accommodation, shopping centers, places of recreation, sports, entertainment and others. Curious ones will find trails with the division for hiking, cycling or watering. We can also find the Municipal Tourist Route, showing the most interesting sights and monuments of the town. All objects and events are based on the GPS, so you can easily get to given place. In addition, extensive descriptions, contact details, high quality pictures and frequently updated database.

The application works offline. Some elements, including data updates require an Internet connection.
Questions, suggestions and comments concerning the application may by submitted via e-mail at cit@glogow.um.gov.pl

Oceny i recenzje

4.7 z 5
Ocen: 3

Ocen: 3

Informacje

Dostawca
Amistad Spolka Z Ograniczonia Odpowiedzialnoscia
Wielkość
19.4 MB
Kategoria
Podróże
Zgodność

Wymaga systemu iOS 8.0 lub nowszego. Zgodność z urządzeniami: iPhone, iPad oraz iPod touch.

Języki

Polski, Angielski

Wiek
Wiek 4+
Lokalizacja
Ta aplikacja może korzystać z Twojej lokalizacji, nawet jeśli nie jest otwarta, co może powodować szybsze zużycie baterii.
Prawa autorskie
© Amistad sp. z o.o.
Cena
Gratis

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka