Garett Tracker 4+

Garett Electronics

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Garett Tracker to darmowa aplikacja do smartwatchy marki Garett

Garett Tracker to bezpłatna aplikacja, ułatwiająca opiekę nad dzieckiem. Pozwala na komunikację poprzez wiadomości tekstowe oraz głosowe, przesyłanie zdjęć, śledzenie lokalizacji, ustawianie GEOogrodzeń, planowanie lekcji i korzystanie z czatu wideo. W sytuacjach nagłego zagrożenia dziecko może skorzystać z opcji SOS łączącej się automatycznie z wybranym numerem.

* Zwiększenie dokładności lokalizacji GPS
Aby poprawić dokładność lokalizacji zegarka, zaleca się używanie go na otwartym terenie. W zamkniętych pomieszczeniach może wystąpić utrata sygnału GPS, co jest normalne. W takich przypadkach smartwatch automatycznie przełącza się na nadajnik sieci komórkowej, co może wpłynąć na dokładność lokalizacji. Jeśli użytkownik ma problemy z precyzyjnym określeniem położenia, może dostosować ustawienia aplikacji, wyłączając funkcję lokalizacji LBS i korzystać tylko z GPS.

* Wydłużenie czasu pracy zegarka
W celu wydłużenia czasu pracy smartwatcha, warto dostosować tryby pracy zegarka, wybierając odpowiednią częstotliwość odświeżania lokalizacji. Dodatkowo, aktywowanie trybu oszczędzania baterii może znacznie wpłynąć na czas pracy zegarka.

* Rozwiązanie problemu z kartą SIM
Jeśli karta SIM nie działa, należy upewnić się, że spełnione są warunki opisane w instrukcji obsługi zegarka, takie jak prawidłowo aktywowana karta SIM, wystarczające środki na koncie, brak blokad, obsługa trybów pracy 2G/3G/4G, aktywacja usługi Internetu i identyfikacji numeru.

Garett Tracker to kompleksowe narzędzie, które pomoże Ci zadbać o bezpieczeństwo Twojego dziecka.


Garett Tracker is a free app that makes it easy to take care of your child. It enables you to communicate via text and voice messages, upload photos, track the location, set up GEOfences, schedule lessons, and use the video chat feature. In the event of a sudden emergency, the child can use the SOS option, which automatically connects to the selected number.

* Increased GPS location accuracy
To increase the accuracy of the watch's location, it is recommended to use it in an open area. GPS signal loss may occur in enclosed spaces, which is normal. In such cases, the smartwatch automatically switches to the mobile network transmitter, which may affect the accuracy of the location. If you have trouble pinpointing your location, you can adjust the app settings by disabling the LBS location feature and using GPS only.

* Extending the watch's operating time
To extend the operating time of your smartwatch, it is worth adjusting the watch's operating modes by selecting the appropriate location refresh rate. Additionally, activating the battery saver mode can significantly impact the watch's operating time.

* Resolving the SIM card problem
If the SIM card does not work, ensure that the conditions described in the watch's user manual are met, such as a properly activated SIM card, sufficient funds on the account, no blockades, support for 2G/3G/4G operating modes, Internet service activation and number identification.

Garett Tracker is a comprehensive tool that will help you ensure your child's safety.

What’s New

Version 1.5.8

- zmiany graficzne aplikacji
- poprawa ogólnej funkcjonalności aplikacji
- aktualizacja pakietów tłumaczeń

Ratings and Reviews

1.7 out of 5
298 Ratings

298 Ratings

lolaola&tonia ,

Very poor app

1. There is NO “sending sms” function to your phone number. Information which I get, are only within application so I have to log into the app to see the warnings- what is completely useless!
2. The location tracker doesn’t work at all - even in big city shows location 2 km from real kids position
3. In buildings there is often no signal
4. Photos are not stored, they are cancelled from watch memory so kids has no access to it in fact.
5. Application is poor with its functionalities

Wyfuk;o ,

Very bad user interface and functionality

2 stars only because the app all in all works to some degree.
The main issues I have are:
- horrible graphical design
- very bad user experience
- no notifications about chat messages from the watch. The only option to see a message from the watch, is to open the app and then the chat section! Basically the only option for the kids to notify me is to call me. Otherwise I would need to open the app and then the chat section to see that I got a message
- the app is poorly translate (english and swedish versions)

Overall, the app looks like a beta version from 10 years ago.

Developer Response ,

Dziękujemy za pozostawienie opinii. Została ona przekazana do działu zajmującego się rozwojem aplikacji. Prosimy o kontakt z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl w celu rozwiązania opisanego problemu.

Pstrowski ,

A lot to improve

App for such expensive watch should be much better and clear.
Watch itself cannot protect my kid if GPS show its position 2km from a real place.
App does not allow to change anything on the main screen or to choose any better front screen with hour etc.
I am diasappointed and most propbably will buy something way better enginneried or Apple Watch at the end.

Developer Response ,

Dear User, if the distance shown in the app (while using GPS not LBS) is always that far off it might be a device issue - please contact us via e-mail: serwis@garett.pl We would be thankful for any details.
Also, it it worth noting that GPS devices are most accurate while in the open, flat terrain.

App Privacy

The developer, Garett Electronics, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Location
  • Contact Info

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Pola. Zabierz ją na zakupy
Lifestyle
Twoje ACUVUE®
Lifestyle
tedee
Lifestyle
My Olivia
Lifestyle
Steal Alert
Lifestyle
Dropsy
Lifestyle