iPhone Screenshots

Description

"Prostřednictvím mobilní aplikace Generali Investments budete mít aktuální informace o svých investicích vždy po ruce přímo ve svém chytrém telefonu. Tato zdarma dostupná služba vám umožní pohodlně sledovat různé aspekty související s vašimi investičními fondy:
- nastavit vlastní profil a mít tak po ruce informace pouze za určité vybrané fondy, které vás zajímají
- sledovat kurzy jednotlivých zvolených investičních fondů včetně vývoje v grafu
- přihlásit ke svému majetkovému účtu přímo z telefonu
- sledovat vývoj vybraných produktů
- možnost vložit individuálně definovaný produkt
- stahovat a prohlížet infolisty vámi vybraných fondů s měsíčními souhrnnými informacemi
- odebírat souhrnné měsíční komentáře o dění na kapitálových trzích od portfoliomanažerů Generali Investments CEE
- nastavit zasílání upozornění v případě nárůstu nebo poklesu hodnoty cenného papíru přes vámi určenou hranici (upozornění lze nastavit také na denní výkyvy a celou historii pohybu lze sledovat na grafu)
- najít základní pomoc v podobě modulu „Nejčastější otázky“, kde máte po ruce i bankovní účty jednotlivých fondů a informace pro identifikaci plateb
- vytočit přímou telefonní volbu na klientskou linku"

------------------------------------------------

"With mobile application Generali Investments you will have current information about your investments at hand right on your smartphone. This free service will allow you to simply monitor the various aspects related to your ivestment funds.
- Set up your own profile and have at hand the information only for certain selected funds that interest you
- Monitor each selected fund prices and performance of investment funds, including the development in the chart
- Login to your asset account directly from your phone
- Monitor the development of selected products
- Possibility to insert individually defined product
- Download and view the selected fund's factsheets with monthly summary information
- Take a monthly summary report on current development in capital markets by Generali Investments CEE's portfolio managers
- Set up fund prices notification. This settings let you see the application which displays a message about the fund's prices exceed the pre-set limits (the notification can also be set to daily changes and the whole history of the development can be seen on the chart)
- Find basic assistance in the module ""FAQ"", where you have on hand bank accounts of the mutual funds and the payment information to identify
- Direct dial to the info line"

--------------------------------------

"Za pośrednictwem mobilnej aplikacji Generali Investments będziesz miał aktualne informacje o swoich inwestycjach zawsze pod ręką w swoim smartfonie. Ta darmowa usługa umożliwia śledzenie różnych aspektów związanych w Twoimi funduszami inwestycyjnymi:
- ustawienie własnego profilu, który umożliwi dostęp do informacji o funduszach, które Cię interesują
- śledzenie kursów poszczególnych funduszy inwestycyjnych wraz z wynikami w postaci wykresu
- logować się na swoje Konto Aktywów bezpośrednio z telefonu
- śledzić rozwój wybranych produktów
- możliwość wstawienia indywidualnie określony produkt
- pobieranie i przeglądanie kart wybranych funduszy wraz z miesięcznymi komentarzami rynkowymi
- podgląd miesięczny komentarzy o wydarzeniach na rynkach kapitałowych managera portfelu Generali Investments CEE
- ustawienie alertu w przypadku wzrostu lub spadku wartości jednostki uczestnictwa poniżej ustalonej przez Ciebie granicy
- podstawowa pomoc znajdująca się w module „Najczęstsze pytania”, gdzie znajdują się także numery rachunków oraz informacje związane z identyfikacją płatności
- możliwość bezpośredniego połącznia telefonicznego z infolinią"

What’s New

Version 4.1

Nová verze odstraňuje občasné problémy s automatickou aktualizací našich fondů a také obsahuje další drobné opravy a vylepšení.

Information

Provider
eMan s.r.o
Size
18 MB
Category
Business
Compatibility

Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English, Czech, Polish, Slovak

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like