Zrzuty ekranu

Opis

Aplikacja mobilna Geoportal Województwa Łódzkiego (Baza Adresowa Województwa Łódzkiego) prezentuje informacje z regionu łódzkiego interesujące dla ogółu obywateli, pomocne w działaniu administracji publicznej, dydaktyce, kulturze oraz innych dziedzinach życia, w których zachodzi potrzeba lokalizacji przestrzennej obiektu.

W skład aplikacji wchodzą portale tematyczne:
- Portal województwa,
- Portal łowiectwa,
- Portal map glebowo – rolniczych i geologicznych,
- Rolnictwo i obszary wiejskie,
- Melioracja,
- Ortofotomapa,
- Portal inwestora.
Aplikacja umożliwia:
- lokalizację użytkownika na mapie (Moja aktualna pozycja),
- wyszukiwanie działek, adresów i obwodów łowieckich (Wyszukiwanie tematyczne),
- wpisywanie współrzędnych i lokalizację punktu na mapie (Wpisz współrzędne),
- udostępnianie innym własnej pozycji poprzez sms, email, media społecznościowe (Udostępnij pozycję),
- oznaczanie i zapisywanie ciekawych miejsc na mapie (poprzez wskazanie punktu na mapie i wykorzystanie funkcji Zapisz punkt) oraz udostępnianie ich poprzez sms, email, media społecznościowe (funkcja Udostępnij dostępna po wskazaniu punktu na mapie),
- przechowywanie tras i własnych obiektów (Moje dane),
- śledzenie, zapisywanie, pobieranie i udostępnianie własnej trasy (Zapis trasy),
- dokonywanie pomiarów powierzchni i długości (Pomiary),
- dodawanie do mapy zewnętrznych warstw WMS np. powiatowych i gminnych danych EGiB, zbiorów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, Instytutu Geodezji i Kartografii (Dodaj warstwę).
Referencyjne warstwy w aplikacji to m.in.:
- adresy
- miejscowości,
- działki,
- kontury, użytki,
- granice administracyjne,
- obiekty użyteczności publicznej,
- mapy topograficzne,
- ortofotomapy,
- NMT cieniowanie.
Tematyczne warstwy to m.in.:
- granice obwodów łowieckich,
- mapy glebowo-rolnicze,
- mapy geologiczne
- mapy melioracyjne,
- tereny przeznaczone pod inwestycje,
- dane dotyczące przetargów na nieruchomości Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
- tereny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- obszary ograniczonego użytkowania,
- tereny opracowań z zakresu planowania przestrzennego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tereny przeznaczeń w mpzp).

Uwaga:
Używanie GPS działającego w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.

Kontakt: geoportal@lodzkie.pl

Co nowego

Wersja 3.2.1

Nowy wygląd aplikacji

Oceny i recenzje

5.0 z 5
1 ocena

1 ocena

Prywatność w aplikacji

Deweloper (GISPartner Sp. z o.o.) nie podał Apple szczegółów dotyczących zasad ochrony prywatności oraz przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Brak informacji

Podczas zgłaszania kolejnego uaktualnienia aplikacji deweloper będzie musiał podać informacje dotyczące ochrony prywatności.

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka