Zrzuty ekranu

Opis

Kalkulator dawki leku Rekovelle® jest to mobilna aplikacja medyczna. Aplikacja jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez personel medyczny (Heath Care Professionals) w celu obliczenia zindywidualizowanej dziennej dawki leku Rekovelle® (folitropina delta).

Co nowego

Wersja 1.12.1

Bug fixing.

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Ferring International Center S.A.) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane, które nie są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone, ale nie są powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Identyfika­tory
  • Dane użycia
  • Diagnostyka

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka